Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 1386 inwestycje
 • 3152 wiadomości
 • 1401 ogłoszeń
 • 217 firm

Kraków

 • 960 inwestycje
 • 3599 wiadomości
 • 3 ogłoszeń
 • 94 firm

Warszawa

 • 330 inwestycje
 • 2846 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 105 firm

Poznań

 • 319 inwestycje
 • 1150 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 52 firm

Katowice

 • 184 inwestycje
 • 1571 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 21 firm

Lublin

 • 172 inwestycje
 • 1259 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 10 firm

Gdańsk

 • 135 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 83 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 28 firm

Białystok

 • 70 inwestycje
 • 353 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 20 firm

Szczecin

 • 64 inwestycje
 • 617 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 15 firm

Bydgoszcz

 • 38 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 28 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
0 0 18232

[Wrocław] Obwodnica Śródmiejska

[Wrocław] Obwodnica Śródmiejska

[Wrocław] Obwodnica Śródmiejska

Kategoria: Infrastruktura

Lokalizacja: Wrocław /

Termin realizacji: I kw. 2011 (zakończona)

Inwestor: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.

Projektant:

Wykonawca:

Dodał: megimagi

Budowa drogi klasy GP (2x2) długości około 4,2 km i klasy G (2x2) długości około 0,8 km, kategoria ruchu KR-5 (odcinek od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem); budowa obiektów inżynierskich: wiadukt nad linią kolejową Wrocław-Poznań - konstrukcja żelbetowa-monolityczna, 5 przęsłowa o długości około 115 m ; wiadukt nad ul. Obornicką – konstrukcja żelbetowa-monolityczna, 5 przęsłowa o długości około 95 m ; wiadukt nad ul. Żmigrodzką – konstrukcja łukowa o rozpiętości około 66 m, łuki żelbetowe, płyta sprężona, wieszaki stalowe; tunel drogowy pod linią kolejową o konstrukcji żelbetowej, długości około 45 m; 4 przejścia tunelowe dla ciągów pieszo–rowerowych o konstrukcji żelbetowej, długości około 51 m, 46 m, 30 m, 44 m; mury oporowe z prefabrykowanych paneli żelbetowych o łącznej długości około 1 920 m; przepust żelbetowy na rowie z funkcją przejścia dla zwierząt, długości około 19 m; budowa ekranów akustycznych; remont kanałów tłocznych – montaż dwóch rur ciśnieniowych średnicy 1200 mm w technologii reli-ningu na długości około 1,8 km; przebudowa sieci cieplnej 2x350 m; skablowanie linii 110 kV - 1,75 km, budowa oświetlenie drogowe – około 20 km; budowa przepompowni wód deszczowych; przebudowa sieci gazowej (o średnicy od 63 mm do 200 mm); przebudowa sieci wodociągowej (o średnicy od 150 mm do 500 mm); przebudowa kanalizacji sanitarnej (o średnicy od 200 mm do 1000 mm); budowa kanalizacji deszczowej (o średnicy od 200 mm do 1200 mm); przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych WN, ŚN i NN; przebudowa sieci teletechnicznych; budowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa urządzeń sterującym ruchem kolejowym; urządzenie terenów zielonych; rozbiórka obiektów kubaturowych (budynki i ogrodzenia); wyniesienie organizacji ruchu zastępczego i docelowego

Szczegóły: http://wzp.zdik.wroc.pl/orders/announcement/40/419

Czytaj dalej...