InvestMap, Ogólnopolski Portal Inwestycyjny
InwestycjeInwestycje dolnośląskieInwestycje Wrocław[Wrocław] Obwodnica Śródmiejska

Obwodnica Śródmiejska

WROCŁAW
Inwestor
Termin oddania inwestycji
I kw. 2011
zdjęcia i wizualizacje
 Obwodnica Śródmiejska  Obwodnica Śródmiejska  Obwodnica Śródmiejska
Lokalizacja
Budowa drogi klasy GP (2x2) długości około 4,2 km i klasy G (2x2) długości około 0,8 km, kategoria ruchu KR-5 (odcinek od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem); budowa obiektów inżynierskich: wiadukt nad linią kolejową Wrocław-Poznań - konstrukcja żelbetowa-monolityczna, 5 przęsłowa o długości około 115 m ; wiadukt nad ul. Obornicką – konstrukcja żelbetowa-monolityczna, 5 przęsłowa o długości około 95 m ; wiadukt nad ul. Żmigrodzką – konstrukcja łukowa o rozpiętości około 66 m, łuki żelbetowe, płyta sprężona, wieszaki stalowe; tunel drogowy pod linią kolejową o konstrukcji żelbetowej, długości około 45 m; 4 przejścia tunelowe dla ciągów pieszo–rowerowych o konstrukcji żelbetowej, długości około 51 m, 46 m, 30 m, 44 m; mury oporowe z prefabrykowanych paneli żelbetowych o łącznej długości około 1 920 m; przepust żelbetowy na rowie z funkcją przejścia dla zwierząt, długości około 19 m; budowa ekranów akustycznych; remont kanałów tłocznych – montaż dwóch rur ciśnieniowych średnicy 1200 mm w technologii reli-ningu na długości około 1,8 km; przebudowa sieci cieplnej 2x350 m; skablowanie linii 110 kV - 1,75 km, budowa oświetlenie drogowe – około 20 km; budowa przepompowni wód deszczowych; przebudowa sieci gazowej (o średnicy od 63 mm do 200 mm); przebudowa sieci wodociągowej (o średnicy od 150 mm do 500 mm); przebudowa kanalizacji sanitarnej (o średnicy od 200 mm do 1000 mm); budowa kanalizacji deszczowej (o średnicy od 200 mm do 1200 mm); przebudowa sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych WN, ŚN i NN; przebudowa sieci teletechnicznych; budowa sygnalizacji świetlnych; przebudowa urządzeń sterującym ruchem kolejowym; urządzenie terenów zielonych; rozbiórka obiektów kubaturowych (budynki i ogrodzenia); wyniesienie organizacji ruchu zastępczego i docelowego

Szczegóły: http://wzp.zdik.wroc.pl/orders/announcement/40/419
Dodaj do inwestycji
Popularne inwestycje

 
facebook