DODAJ

Z Wrocławia dojedziemy pociągiem pod Ślężę. Jest umowa

Komunikacja publiczna / Wrocław
Z Wrocławia dojedziemy pociągiem
Tomasz Matejuk
2017-01-09 15:47:55
W poniedziałek 9 stycznia władze Dolnego Śląska podpisały z PKP PLK umowy na przeprowadzenie rewitalizacji odcinków linii kolejowych Wrocław Główny – Świdnica i Legnica – Dzierżoniów Śląski.

 Umowa dotyczy modernizacji trzech linii, jej wartość to około 240 mln złotych, z czego 170 mln złotych będzie pochodzić z dolnośląskiego RPO – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Jak tłumaczą w urzędzie marszałkowskim, realizowane wspólnie z PKP PLK inwestycje to ważny element rozbudowy potencjału kolei regionalnych na Dolnym Śląsku, a także kolejny etap tworzenia kolei aglomeracyjnej.

 Stale pracujemy nad doskonaleniem kolei aglomeracyjnej. Linia nr 285 jest jej ważną składową. Bardzo się cieszę, że już w 2020 roku linia zostanie uruchomiona w nowym, bezpiecznym i komfortowym standardzie. Zakończenie tej inwestycji jest kluczowe dla funkcjonowania całego systemu kolei aglomeracyjnej – podkreśla Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

Pociągiem pod Ślężę

W urzędzie marszałkowskim zapewniają, że projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” zapewni sprawniejsze i krótsze podróże dzięki wyposażeniu linii w niezbędne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, elektroenergetyki i telekomunikacji. 

W planach jest też budowa nowych przystanków pod warunkiem uzyskania pozytywnej rekomendacji w studium wykonalności. Prace obejmą poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz roboty związane z poprawą stanu obiektów inżynieryjnych.

Realizacja projektu ma też zapewnić większą dostępność mieszkańcom do rynku pracy w sąsiednich miejscowościach, w tym specjalnej strefy ekonomicznej – podstrefy Wrocław – Kobierzyce. 

– Krótsze będą też podróże do Wrocławia. Lepsze wykorzystanie możliwości kolei wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodowego, tym samym na zmniejszenie emisji spalin i poprawę stanu środowiska naturalnego – tłumaczą urzędnicy.

Szacowana wartość projektu przekracza 166 mln złotych. Wkład UE  to 85%, czyli prawie 115 mln zł. Studium wykonalności powstanie do roku 2019, a realizacja w trybie „Projekt i Budowa” potrwa do końca roku 2020.

mat. prasowe/Koleje Dolnośląskie


Szybciej z Legnicy do Dzierżoniowa

Celem projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica – Dzierżoniów” jest, jak zapewniają w urzędzie marszałkowskim, zwiększenie dostępności kolei i rozwój społeczny i gospodarczy regionu. Na trasie pociągi pojadą szybciej i poprawi się obsługa podróżnych na stacjach i przystankach. 

Projekt obejmować będzie rewitalizację ok. 40 km linii kolejowej Legnica – Dzierżoniów (nr 137). Wykonane zostaną prace torowe, przy obiektach inżynieryjnych oraz związane z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i energetyką. Poziom bezpieczeństwa zwiększy przebudowa przejazdów kolejowo-drogowych. Poprawi się też obsługa pasażerów dzięki przebudowie peronów. Możliwe jest również wybudowanie nowych przystanków, co ew. wykaże studium wykonalności.

Wartość projektu to prawie 80 mln zł, a szacowany wkład UE – 85% tj. ponad 55 mln zł. Również w tym przypadku studium wykonalności powstanie do roku 2019, a realizacja w trybie „Projekt i Budowa” potrwa do końca roku 2020.

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.