DODAJ

Firmy budowlane powalczą o płynność finansową

Firmy budowlane powalczą o
Kajtman
2011-11-17 14:11:54

W najbliższych miesiącach małe i średnie firmy budowlane będą nadal dążyć do różnicowania źródeł finansowania, wykorzystując m.in. pożyczki i leasing, które pozwalają na płatności rozłożone w czasie. BZ WBK Finanse & Leasing ocenia, że chęć zapewnienia sobie maksymalnej płynności finansowej wpłynie na podtrzymanie widocznego od początku 2011 r. zainteresowania finansowaniem zewnętrznym i obok leasingu wprowadza do swojej oferty  pożyczkę na maszyny i urządzenia budowlane.Firmy  budowlane będą chciały jak najlepiej przygotować się na ewentualne obniżenie popytu na ich usługi. Będą wybierały leasing oraz pożyczki, bo wówczas płatności za finansowane maszyny są rozłożone w czasie, a pozostawioną gotówkę można przeznaczyć na realizację bieżących projektów. Wyłożenie pieniędzy z własnej kieszeni często jest najlepszym rozwiązaniem tylko pozornie
– dodaje Szymon Stryjski, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za finansowanie branży budowlanej.Nie można traktować leasingu i pożyczek jako prostego lekarstwa na zatory płatnicze, ponieważ firmy leasingowe oceniają dość wnikliwie sytuację firmy oraz jej płynność zanim udzielą finansowania. Na pewno jednak firmy budowlane mogą zyskać na
elastyczności działania – dodaje Szymon Stryjski.Nowa pożyczka Spółek Leasingowych BZ WBK dla branży budowlanej jest podobna w swojej konstrukcji do kredytu, ale wymaga mniej formalności i krótszych procedur niż  w przypadku typowej umowy kredytowej. Dodatkowo ma tę zaletę, że umożliwia skorzystanie z funduszy unijnych, na których firmom z grupy MŚP często bardzo zależy. W ramach pożyczki firma budowlana może sfinansować zarówno nowy jak i używany sprzęt w wieku nawet do 72 miesięcy. 6 lat wynosi także sam okres finansowania. Obok rat miesięcznych proponujemy także sezonowe. W okresie od grudnia do kwietnia, klient może wybrać 3 następujące po sobie miesiące, w których zapłaci jedynie 10% wartości standardowej raty – mówi Daniel Mrozek, odpowiedzialny w BZ WBK Finanse & Leasing za rozwój oferty produktowej. Pożyczka dla firm budowlanych została wprowadzona na bazie doświadczeń Spółek Leasingowych WBK, które swoim klientom proponują już pożyczki na sprzęt rolniczy, urządzenia medyczne oraz pojazdy.Dotychczas spółka BZ WBK Finanse & Leasing oferowała przedsiębiorcom z branży budowlanej jedynie leasing. Rozszerzenie oferty o pożyczkę ma swoje uzasadnienie w poprzednich trzech  kwartałach br., w czasie których leasing dla „budowlanki” odnotował bardzo dobre wyniki. Według nas ten trend utrzyma się w najbliższych miesiącach – mówi Daniel Mrozek.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2011 r. polskie firmy leasingowe sfinansowały ruchomości i nieruchomości warte łącznie 22 mld zł. Na rzecz firm budowlanych leasingodawcy sfinansowali maszyny i urządzenia o wartości 1,8 mld zł, co w ujęciu rocznym daje aż 28% wzrost. BZ WBK Finanse & Leasing radziła sobie lepiej niż cały rynek i w budowlance odnotowała 82% wzrost r/r (wartość udzielonego finansowania wyniosła ponad 48 mln zł).


***


Spółki Leasingowe BZ WBK (BZ WBK Leasing oraz BZ WBK Finanse & Leasing) są częścią grupy kapitałowej BZ WBK. Jako uniwersalny leasingodawca Spółki oferują finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora MŚP oraz dużym firmom i klientom korporacyjnym.  


Firma specjalizuje się w finansowaniu maszyn i urządzeń, nieruchomości oraz środków transportu. Uzupełnienie oferty stanowią atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe oraz karty paliwowe.


Spółki Leasingowe BZ WBK kładą duży nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz na rzetelność i transparentność we współpracy ze swoimi kontrahentami. Wysoką jakość obsługi potwierdzają wyniki realizowanych systematycznie przez firmę badań satysfakcji klienta.