DODAJ

Plac Biskupi bez parkingu

Drogi i mosty / Kraków
Plac Biskupi bez parkingu
Damian Daraż
2016-09-06 19:40:42
Miasto zrewitalizuje cały plac, z którego zniknie parking, alejki zostaną wyremontowane, do wymiany pójdą też stare ławki i oświetlenie.

W czerwcu tego roku odbyło się spotkanie mieszkańców z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu – mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się wtedy, by plac podzielony był na strefy.

Wynajęta przez ZIKiT firma projektowa przygotowała projekt przebudowy placu z podziałem na strefy. 

Projekt przedstawiony został Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i uzyskał wstępną akceptację.

Konsultacje

Zanim jednak zorganizowane zostaną otwarte konsultacje, przewidziane na 20 września, pod koniec tego tygodnia pochylą się nad nim przedstawiciele dzielnicy i Stowarzyszenia Miłośników Placu Biskupiego.

Strefy

Jest założenie aby plac podzielony został na pięć stref:
  • Strefa relaksu i wyciszenia
  • Strefa przestrzeni z elementem wodnym
  • Strefa rekreacyjna gier i zabaw
  • Strefa otwartego placu
  • Strefa zieleni izolacyjnej

Parking

Na wewnętrznej części placu nie przewidziano miejsc parkingowych, taka była wola mieszkańców, którzy przyszli na czerwcowe spotkanie.
Wrześniowe konsultacje pokażą, czy takie są oczekiwania mieszkańców.

Póki co, parking w projekcie przebudowy placu nie jest przewidziany.
Rozpoczęcie prac przy przebudowie placu przewidziane jest na wiosnę 2018 roku.