DODAJ

Przełomowy projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Kraków
Przełomowy projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kajtman
2013-10-14 18:12:07

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (UJCM) podpisał dzisiaj umowę na przebudowę akademików w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jest to pierwszy w Polsce projekt PPP dla uczelni publicznej, a także pierwsze tego typu przedsięwzięcie w sektorze budynków użyteczności publicznej w ogóle.


 


Projekt zakłada modernizację trzech istniejących akademików wraz z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (parking, boiska, ścieżki zdrowia, punkty gastronomiczne) dla ponad tysiąca studentów. Inwestycja zostanie zrealizowana w formule PPP, co oznacza, że partner prywatny będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, przebudowanie oraz utrzymanie kompleksu przy ul. Badurskiego przez 25 lat. Zadaniem UJCM będzie natomiast bieżące zarządzanie kompleksem oraz zapłata wynagrodzenia partnerowi prywatnemu, w postaci opłaty za dostępność. Wykonawcą prac jest firma Neoświat PPP Projects (grupa Bouygues), który dostosuje kompleks do standardów obowiązujących w tego typu obiektach na świecie


 


Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego okazała się idealnym rozwiązaniem – mówi Marcin Jędrychowski, Z-ca Kwestora UJ ds. CM. – Nie posiadając wystarczającego doświadczenia i środków własnych, aby w krótkim czasie wykonać tak kompleksowy remont, w zamian za comiesięczną tzw. opłatę za dostępność, oparliśmy się na doświadczeniu i kapitale naszego Partnera. Mamy nadzieję, że nowy, wyższy standard zakwaterowania za przystępną cenę, jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność naszej oferty dydaktycznej.


 


Z naszego punktu widzenia, podpisanie tej umowy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku w Polsce. Budynki użyteczności publicznej, a w szczególności akademiki nadają się do realizacji w formule PPP i przy założeniu, że projekt jest dobrze ustrukturyzowany i przeprowadzony przynoszą stronie publicznej wymierne korzyści – mówi Agnieszka Gajewska, Partner w InfraLinx Capital, doradcy finansowego UJCM. – Bardzo się cieszymy, że wraz z zespołem UJCM udało nam się doprowadzić transakcję do szczęśliwego zakończenia, osiągając wszystkie założone przez nas cele.


 


Cieszymy się, że udało nam się wypracować wraz z uczestnikami dialogu konkurencyjnego satysfakcjonujący dla wszystkich stron podział zadań i ryzyk. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów PPP po stronie doradców i determinacja po stronie UJCM zagwarantowały sprawny i skuteczny proces, dzięki któremu podpisaliśmy dzisiaj umowę PPP – mówi Tomasz Jedwabny, Partner w CMS Cameron McKenna, doradca prawny UJCM.


 


Dzisiejsze podpisanie Umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kolejnym kamieniem milowym na drodze do otwarcia polskiego rynku na realizację coraz szerszego spektrum projektów w formule PPP. Zawdzięczamy to w dużej mierze stopniowej zmianie w podejściu sektora publicznego do wdrażania projektów we współpracy z sektorem prywatnym – mówi Tomasz Kawczyński, partner w kancelarii Allen & Overy, doradca prawny Neoświat PPP Projects.


 


Cieszymy się, że będziemy realizować ten projekt w ścisłym partnerstwie z firmą Colefy, która jest ekspertem w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Podpisanie umowy z UJCM stanowi ważny kamień milowy, nie tylko dla naszego projektu, ale przede wszystkim dla całego segmentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy stać się częścią tego ważnego i odkrywczego procesu – mówi Gilles Leonard – Prezes Zarządu Neoświat.


 


Wchodząca w skład międzynarodowej grupy Bouygues – spółka Neoświat PPP Projects została specjalnie powołana do kompleksowej realizacji przedmiotowego projektu.