DODAJ

Nieruchomość na sprzedaż...

Łódź
Nieruchomość na sprzedaż...
Kajtman
2015-11-12 18:55:28
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym, lokalizowana w Łodzi, przy ul. Traktorowej 148/158. Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 8.280,00 m2 oraz prawo własności budynku o powierzchni 7.983,41 m2.

Cena oczekiwana została wyznaczona na poziomie 22.500.000,00 złotych netto (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Informacje, dotyczące warunków formalno-prawnych składania ofert, a także dokumentów, dotyczących nieruchomości, będą udzielane przez upoważnionego pracownika mBanku S.A.

Kontakt: e-mail: dzn@mbank.pl, tel. 22 829 00 76.

Oferty w zamkniętych kopertach należy przesyłać pod adres: Departament Zarządzania Nieruchomościami, mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, do dnia 08 lipca 2016 r. do godz. 15.00.