DODAJ

Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości według formy obrotu

Polska
Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości według
Kajtman
2015-12-04 13:18:17
Nawet przypadkowy obserwator rynku nieruchomości nie powinien mieć wątpliwości, iż większość transakcji jaka na nim zachodzi, ma miejsce na wolnym rynku. Kupujący i sprzedający bez żadnych zewnętrznych ograniczeń dobrowolnie ustalają warunki transakcji, w szczególności akceptowaną cenę. Tym niemniej na rynku nieruchomości możemy spotkać także inne formy obrotu.

Zaprezentowanie udziałów poszczególnych form obrotu możliwe jest dzięki publikacji przez GUS opracowania pt. „Obrót nieruchomościami”. Najnowsza edycja dotyczy 2014 r. Dane GUS potwierdzają, iż w ubiegłym roku dominującą formą obrotu na rynku nieruchomości, zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym, była sprzedaż na wolnym rynku. Stanowiła ona odpowiednio 89,0% i 91,7% wszystkich zawartych w tym czasie transakcji. Całość dopełniają transakcje związane ze sprzedażą bezprzetargową i przetargową. W przypadku transakcji kupna/sprzedaży budynków aż 12,5% z nich stanowiło bezprzetargową sprzedaż. Największy udział sprzedaży w drodze przetargu (8,5%) dotyczył nieruchomości gruntowych. W poniższej tabeli można zauważyć, iż w zależności od rodzaju nieruchomości udziały poszczególnych form obrotu potrafią się istotnie różnić. 

Jak zauważa Krzysztof Kołakowski z firmy Emmerson Realty – na wolnym rynku występują nieruchomości będące własnością podmiotów prywatnych (osób fizycznych i osób prawnych). Pozostałe formy obrotu związane są z aktywnością na rynku nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z przepisami powinny one generalnie zbywać swoje nieruchomości w drodze przetargu. W ściśle określonych przypadkach (np. sprzedaż gruntu na rzecz jej użytkownika wieczystego) sprzedaż może nastąpić jednak w trybie bezprzetargowym.

Jarosław Mikołaj Skoczeń, Grupa Emmerson S.A.