DODAJ

Via Baltica staje się faktem. Będą przetargi na dwa ostatnie odcinki drogi

Polska
Via Baltica staje się
Tomasz Matejuk
2017-04-27 18:43:22
Dwa ostatnie fragmenty drogi S61, domykające przebieg międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica, zostały właśnie skierowane do przetargu. Dotyczy to odcinków od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe. 

Całość  jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  pozwoli w ciągu kolejnych lat na połączenie Łomży, Ełku, Suwałk oraz Litwy z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i całej Europie.

Prawie 190 km w przetargach

Ogłoszenie przetargu najpierw trafi do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, a potem, w pierwszych dniach maja, pojawi się na stronach GDDKiA. W ten sposób cała droga ekspresowa S61, czyli łącznie niespełna 190 km (nie licząc gotowej części obwodnicy Augustowa i budowanej już obwodnicy Suwałk), będzie objęta postępowaniem przetargowym. Nieograniczonym na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego (poza odcinkiem do gr. państwa w Budzisku) oraz dwuetapowym w województwie warmińsko-mazurskim (Szczuczyn – Ełk – Raczki). Przejście do drugiego etapu przetargu dla tych odcinków o długości 63 km nastąpi w najbliższych miesiącach.

Kryteria przetargowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oprócz kryterium ceny (o wartości do 60%), stosowane będą także kryteria jakościowe (łącznie o maksymalnej wartości 40%).

GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, a minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Cała droga ekspresowa S61 przewidziana jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Po nowym śladzie

Inwestycja ma być realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zgoda na przetarg obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 36,5 km

Zaprojektowano je w zupełnie nowym przebiegu, w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka – ŁomżaJak na całej S61, także i na tych fragmentach powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne i pas rozdziału. Droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego oraz będzie przygotowana pod obciążenia 115 kN/oś. 

Realizację inwestycji obecnie planuje się w latach 2018-2021.. Na odcinku Ostrów Mazowiecka – Śniadowo o długości 19,4 km przewidziane są dwa węzły (Podborze i Komorowo), a na odcinku Śniadowo – Łomża Południe o długości 16,99 km – jeden (Śniadowo).

GDDKiA


Dzieje się na S61

W tym roku ruszyły także prace budowlane na obwodnicy Suwałk w ciągu trasy via Baltica. Inwestycja z etapu projektowania przeszła w fazę "realizacji w terenie". Do wiosny 2019 r. ma powstać wokół miasta prawie 13 km drogi S61, mającej się połączyć z ekspresowym fragmentem wybudowanej w latach 2011-2014 obwodnicy Augustowa.

Z kolei sąsiedni odcinek S61 Suwałki – Budzisko o długości 24,2 km doczekał się już rozstrzygnięcia przetargu. Wkrótce planowane jest podpisanie umowy.

W tym roku ogłoszone też zostały przetargi na pozostałe, podlaskie odcinki S61. Na początku lutego odcinki od węzła Kolno aż do Szczuczyna oraz pod koniec marca cała obwodnica Łomży.

Z kolei 3 kwietnia tego roku GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drugiej jezdni (6,5 km) obwodnicy Szczuczyna.

*****

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi, a Europą Zachodnią. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T. 

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Dotychczas w ramach polskiej części trasy powstały odcinki S8: Radzymin – Wyszków i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej oraz S61: obwodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna, obwodnica Augustowa.

Obecnie w budowie, obok obwodnicy Suwałk, są odcinki: S8 Marki – Radzymin o długości 15,4 km, którego ukończenie jest planowane w listopadzie 2017 r. oraz Wyszków – początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej o długości 29,1 km. Oddanie do ruchu tego odcinka planowane w lipcu 2018 r.

Źródło: materiały prasowe