DODAJ

Lepsza nawierzchnia na DW-783

świętokrzyskie
Lepsza nawierzchnia na DW-783
RynekInfrastruktury
2013-04-09 16:52:08
Drogowcy szykują remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 783 Olkusz – Skalbmierz na odcinku od granicy z województwem małopolskim do Rosiejowa. Przetarg na modernizację odcinka drogi ogłosił właśnie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zwycięzca przetargu będzie miał 30 dni na wykonanie prac.


W ciągu 720-metrowego odcinka drogi nawierzchnia jezdni znajduje się obecnie w bardzo złym stanie technicznym - występują m.in. liczne spękana, ubytki i nierówności. Droga posiada także niedrożne przepusty i zamulone rowy. Głębokie ubytki w okresie wiosennym oraz zastoiska wody i zamulanie całego korpusu drogi stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.Wkrótce jednak stan drogi znacznie się poprawi. Drogowcy planują położenie nowej nawierzchni i utwardzenie poboczy. Modernizacji ulegnie też odwodnienie.Przyszły wykonawca zajmie się renowacją rowów przydrożnych i przepustów zjazdowych, a także korektą niwelety drogi, zapewniającą sprawny spływ wody opadowej.