DODAJ

Zaawansowanie prac na Trasie Średnicowej Północnej przekroczyło 90 proc.

Na budowie Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Grudziądzkiej trwają wzmożone prace. Zaawansowanie robót przekroczyło 90 proc.


 


Na ul. Legionów na ukończeniu są roboty kanalizacyjne. W najbliższych dniach na wschodniej jezdni ul. Legionów wykonawca planuje ułożyć warstwę wiążącą. W przyszłym tygodniu roboty przeniosą się na jezdnię zachodnią. Stara nawierzchnia zostanie sfrezowana i rozebrana.


 


Równolegle prace drogowe trwają na Szosie Chełmińskiej. Wzmacniane jest podłoże gruntowe, ustawiane są także krawężniki. W najbliższym czasie ruszą roboty bitumiczne, polegające na układaniu nawierzchni. Niezależnie od robót drogowych na całej trasie trwa nasadzanie zieleni i montowanie oznakowań pionowych. Termin zakończenia prac planuje się na 30 maja.


 


I etap prac na Trasie Średnicowej Północnej obejmuje budowę dwóch jezdni, po dwa pasy ruchu każda (z poszerzeniami na dodatkowe pasy ruchu w obrębie skrzyżowań). W ramach inwestycji powstaną również chodniki i ścieżki rowerowe. Zakres robót obejmuje także wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia drogowego. Wybudowane zostaną również skrzyżowania Trasy Średnicowej z ul. Grudziądzką, Szosą Chełmińską i ul. Legionów.


 


Budowa Trasy Średnicowej Północnej na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej (1,5 km) uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013, które wyniesie 50 proc. kosztów projektu. Wartość inwestycji to 40,2 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Skanska.