DODAJ

Warszawa: SKM uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych i kupi ponad 20 nowych pojazdów

Warszawa
Warszawa: SKM uzyskała dofinansowanie
Klaudia Nowicka
2018-02-07 15:50:43
Wczoraj zarząd Szybkich Kolei Miejskich opublikował wiadomość o uzyskaniu przez spółkę dofinansowania ze strony Unii Europejskiej na rozwój zaplecza i nowy tabor. 

Dofinansowanie w wysokości 202 666 071,87 zł trafi na konto spółki z Funduszy Europejskich. Za tę kwotę SKM pokryje koszt modernizacji zaplecza na warszawskich Szczęśliwicach oraz zakupi 21 pojazdów w ramach postępowania przetargowego ogłoszonego w drugiej połowie 2017 roku. 

"Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Etap I" – to nazwa projektu, który zostanie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach tych działań w marcu 2017 roku oddano do użytku zmodernizowaną bazę techniczno-postojową SKM na Szczęśliwicach, która obsługuje 50 pojazdów. Jednym z ważniejszych elementów projektu był remont hali przeglądowo-naprawczej mierzącej blisko 400 mkw. Wybudowano również myjnię dla pociągów, wyposażoną w zamknięty system obiegu wody, a także biuro. Koszt wykonanych robót zamknął się kwotą blisko 45 mln zł netto. 

W październiku spółka ogłosiła przetarg na zakup 13 nowych pociągów z opcją domówienia kolejnych 8, jeśli uda jej się uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Dzięki przyznaniu środków w ramach programu POiIŚ, do SKM trafi 15 pojazdów pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych.

"Pociągi będą klimatyzowane i w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz wyposażone m.in. w nowoczesny system informacji pasażerskiej, ładowarki USB i defibrylatory AED" – podaje spółka na swojej oficjalnej stronie.

Nowy tabor poprawi jakość obecnych połączeń w godzinach szczytu. Będzie też wykorzystywany w ramach nowych połączeń, planowanych do uruchomienia po zakończeniu prac remontowych i modernizacyjnych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego.