DODAJ

Jarocin: Obwodnica nie powstanie wcześniej niż planowano

wielkopolskie
Jarocin: Obwodnica nie powstanie
RynekInfrastruktury
2012-01-26 13:50:24

19 grudnia 2011 roku wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał zezwolenie na budowę obwodnicy Jarocina. Nie zawierała ona jednak klauzuli natychmiastowej wykonalności i nie ma uzasadnienia do jej nadania. Oznacza to, że nie ma szans na rozpoczęcie prac przy obwodnicy przed 2013 rokiem.

Według podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu Macieja Jankowksiego zostaje ona nadana w szczególnym przypadku, jakim może być konieczność terminowej realizacji inwestycji, finansowanej ze środków Unii Europejskiej. – W odniesieniu do zadania polegającego na budowie obwodnicy Jarocina takie przesłanki nie występują – mówił Jankowski w sejmie.


 


Budowa obwodnicy Jarocina znajduje się w załączniku nr 2 do programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2011-2015, co oznacza, że przewidywany termin realizacji jest ustalony po 2013 roku. Obecnie nie są jeszcze zgromadzone środki na prowadzenie robót budowlanych.


 


W odpowiedzi na pytanie posłów Krzysztofa Kłosowskiego, Jacka Kwiatkowskiego i Macieja Banaszaka z Ruchu Palikota dotyczące zmiany załącznika do programu budowy dróg krajowych i autostrad, gdzie zadanie budowy obwodnicy Jarocina obecnie się znajduje, Maciej Jankowski stwierdził, że mechanizm aktualizacji programu nie zawiera przesłanki przesuwania zadań pomiędzy załącznikami.


 


– Przesuwanie zadań jest uzależnione od uzyskiwania oszczędności przy wykonywaniu zadań ujętych w załączniku nr 1. Program zgodnie z założeniami zostanie zaktualizowany w chwili, kiedy ostatecznie będziemy znali poziomu finansowania infrastruktury drogowej, dostępny dla Polski w ramach wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020 oraz kiedy będziemy w miarę dobrze mogli szczegółowo określić prognozy makroekonomiczne dla dwóch ostatnich lat realizacji tego programu – tłumaczył Jankowski.


 


Na ten rok w budżecie nie przeznaczono żadnych środków na roboty budowlane dotyczące zadania budowy obwodnicy Jarocina. Dopiero po tym, jak decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, wypłacane będą odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie państwa i będą one wypłacane w konkretnej sytuacji po przeprowadzeniu postępowania. Jankowski zapewnił, że nie ma niebezpieczeństwa, że środków na odszkodowania zabraknie.