DODAJ

Będzie nowy plan zagospodarowania dla Leśnicy. Obejmie zabytkowe kamienice

Wrocław
Foto: Wikimedia Commons
Tomasz Matejuk
2017-04-25 13:03:48
Na najbliższej, czwartkowej sesji rady miejskiej, wrocławscy radni zajmą się uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Średzkiej, Władysława Skoczylasa i Rytowniczej.

Zgodnie z obowiązującym Studium Wrocławia, to teren położony w zespole urbanistycznym mieszkaniowym małomiasteczkowym Leśnica, który stanowi też fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków  dawne miasto Leśnica oraz obszaru historycznej zabudowy

W granicach przystąpienia znajduje się kompleks cennych kamienic wpisanych do ewidencji zabytków. W bezpośrednim sąsiedztwie usytuowany jest Zamek w Leśnicy – czytamy w projekcie uchwały.

Jej autorzy tłumaczą, że celem planu jest wskazanie rozwiązań przestrzennych poprzez określenie możliwości zagospodarowania terenu, w tym ustalenie funkcji, intensywności zabudowy, kompozycji i gabarytów obiektów, które będą uzupełniać strukturę urbanistyczną tej części miasta. 

– Ustalenia planu pozwolą na integrację elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej w obszarze przystąpienia oraz określą kierunki przekształceń przestrzennych zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

UM Wrocławia