DODAJ

Wrocław: Jest obszerny przetarg na nowe drogi rowerowe w kilkunastu lokalizacjach

Wrocław
Wrocław: Jest obszerny przetarg
Mariusz Bartodziej
2018-03-13 13:19:23
Ulice Jedności Narodowej, Racławicka, czy Legnicka – w tym roku mieszkańcy różnych części miasta mogą się spodziewać projektów nowych tras dla rowerzystów. Wykonawców koncepcji mamy poznać jeszcze w marcu.

Spółka Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiła 12 marca przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dróg rowerowych we Wrocławiu wraz z uzyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych. Otworzy oferty dziesięć dni po tym terminie, a zwycięzcy będą mieli na wykonanie zadania 250 dni od momentu zawarcia umowy.

Nowe drogi m.in. na Hubach, Nadodrzu, i Muchoborze Wielkim

Zamawiający podzielił inwestycję na cztery części, które może, ale nie musi, zrealizować jeden wykonawca. Każda z nich natomiast składa się z trzech zadań.

Pierwsza przewiduje budowę kładki w ciągu ul. Trawowa-Francuska oraz przebudowę Dworcowej (połączenie zaprojektowanej trasy w ul. Podwale z planowanymi w ul. Małachowskiego) i Krakowskiej wraz z Opolską w celu wydzielenia dróg rowerowych (od Armii Krajowej do cieku Brochówka).

Druga zakłada trzy przebudowy. Na ul. Legnickiej urzędnicy przewidują utworzenie trzech odcinków, spójnych z istniejącą infrastrukturą. Wzdłuż południowej nitki ok. 850 m od Kwiskiej do wysokości Centrum Handlowego Magnolia, ok. 750 m od Stacyjnej do placu Strzegomskiego oraz wzdłuż północnej – ok. 1250 m od Poznańskiej do Niedźwiedziej. Drugie zadanie dotyczy ul. Hubskiej, a konkretnie powstania: jednokierunkowej drogi na odcinku od Glinianej do Kamiennej i dwukierunkowej od Bardzkiej do zawrotki do Armii Krajowej. Natomiast projekt budowy dwukierunkowej trasy po zachodniej stronie ul. Żmigrodzkiej dotyczy fragmentu od mostów Trzebnickich do Kamieńskiego.

Trzecia część zakłada utworzenie kładki nad ujściem Widawy z wyznaczeniem trasy rowerowej, a także przebudowę Dubois (dwukierunkowa po północnej stronie od ul. Drobnera do Kurkowej wraz z przejazdem rowerowym przez Kurkową) i Jedności Narodowej (również dwukierunkowa po zachodniej stronie Jedności Narodowej oraz Rychtalskiej) w tym samym celu.

Nowe drogi dla rowerzystów powstaną również wzdłuż ul. Swobodnej (od Ślężnej do ul. Powstańców Śląskich) i Racławickiej (dwa odcinki – pierwszy do przedłużenie obecnej dwukierunkowej drogi do mostu Racławickiego, drugi to budowa trasy oraz chodnika wzdłuż ul. Skarbowców do Racławickiej i wzdłuż Racławickiej do Skarbowców aż do skrzyżowania z ul. Orlą i Gajowicką) oraz Placu Grunwaldzkiego (po północnej stronie, od końca istniejącej przed ul. Bujwida do trasy przy Sienkiewicza).