DODAJ

[Wrocław] Przeniosą węzeł przesiadkowy autobusów nocnych?

Aktywiści z Akcji Miasto zwrócili się z wnioskiem do Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany lokalizacji węzła przesiadkowego autobusów nocnych przy ulicy Petrusewicza.

Jak podkreślają społecznicy, pozostawienie węzła w obecnym miejscu byłoby niekorzystne, ponieważ znajduje się on z dala od tras większości linii nocnych, przez co korzystanie z niego powoduje wydłużenie czasu jazdy szczególnie dla linii biegnących z zachodu na wschód np. 243 i 253.

 Ponadto przystanki na ulicy Petrusewicza znajdują się w znacznej odległości od siebie, co utrudnia przesiadki. Większość osób korzystających z linii nocnych przesiada się na wcześniejszych przystankach takich jak Dworzec Główny czy Dworzec Autobusowy, gdzie mają możliwość dokonania tego na tym samym peronie  zaznacza Krzysztof Papierniak z Akcji Miasto.

Zdaniem aktywistów, jedną z możliwych lokalizacji węzła przesiadkowego jest ulica Sucha.

– Po oddaniu do użytku dróg wokół nowej galerii handlowej Wroclavia autobusy nocne mogłyby wykonywać rundę wokół niej ulicami Joannitów, Dyrekcyjną i Borowską podobnie jak miało to miejsce, gdy istniał stary dworzec autobusowy. Ruch na ulicy Suchej ma być umożliwiony tylko dla autobusów oraz pojazdów obsługujących nową galerię handlową i biurowiec naprzeciwko niej. Oznacza to, że bez większych problemów można by wyznaczyć kilka dodatkowych przystanków dla autobusów nocnych lub udostępnić dla nich planowane na ulicy Suchej przystanki dla linii dziennych – tłumaczy Krzysztof Papierniak.

Inną propozycją, którą warto przeanalizować jest  jak podkreślają społecznicy  stworzenie takiego węzła na ulicy Kazimierza Wielkiego

– W nocy ruch samochodów jest mniejszy, więc można by przeznaczyć dla autobusów jeden z pasów ruchu tej ulicy. Wówczas linie nocne nie traciłyby dodatkowego czasu na dojazd w rejon dworca autobusowego, ponieważ trasy większości z nich i tak przebiegają przez centrum miasta – wyjaśnia Krzysztof Papierniak.

Aktywiści przypominają, że Wrocławska Polityka Mobilności mówi o zapewnieniu dogodnych warunków do wykonywania przesiadek

 Dotyczy to wszystkich linii komunikacji zbiorowej, a więc również autobusów nocnych. Ponadto w dokumencie tym czytamy też o współpracy z mieszkańcami w procesie projektowania rozwiązań, dlatego mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku – dodaje Papierniak.