DODAJ

Radny chce monitoringu i czerwonych pasów na głównych skrzyżowaniach w mieście

Wrocław
Radny chce monitoringu i
tuWroclaw.com
2012-05-15 13:56:24

W pierwszym z listów radny pisze:

Od paru lat we Wrocławiu prowadzona jest dość konsekwentna i rozłożona na lata polityka wyprowadzania ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta. Wraz z wyłączaniem z ruchu kolejnych ulic, w lokalnych mediach niezwykle często poruszano problem zatorów glównych arterii miasta. Problem ten dotyczy przede wszystkim najwiekszych skrzyżowań, w szczególności skrzyżowania na pl. Jana Pawla II, na pl. Orląt Lwowskich, na tzw. pl. Spolecznym oraz na pl. Dominikańskim. Jednym z poclstawowych powodów powstawania zatorów na tych skrzyiowaniach jest niestosowanìe sie kierowców do dyspozycji zawartej W art. 25 par. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), który to przepis zabrania kierującemu pojazdem wjazdu na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.


Z doniesień medialnych, jak i doświadczeń empirycznych wynika, że z problemami braku ruchu na największych skrzyżowaniach borykają się inne duże miasta. Ciekawe rozwiązanie zastosowano w Warszawie, gdzie zamontowano nowoczesne fotoradary, które nie tylko rejestrują wykroczenia drogowe polegajqce na przekroczeniu dozwolonej w danym miejscu prędkości, ale również rejestrują inne wykroczenia, w szczególnoéci takie jak wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle, czy też wjazd w sytuacji niemożności opuszczenia skrzyżowania. W związku z powyższym uprzejmie wnoszę o oznaczenie właściwymi znakami poziomymi (np. w postaci czerwonych ukośnych pasów) głównych skrzyżowań we Wrocławiu oraz instalację nowoczesnych urządzeń monitorujących, które rejestrowałyby wskazane wyżej wykroczenia kierujących pojazdami. Takie działania spowodowałyby, że kara za wykroczenie w ruchu drogowym byłaby nieunikniona, co zmobilizowałoby kierujących do szczególnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zwiększyłoby przejazd przez największe skrzyżowania w centrum miasta. Rozwiązanie takie wspomogłoby również w pracy służby odpowiedzialne ze zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta Wrocławia, zwiększajqc ich efektywność.


Druga z interpelacji dotyczy sygnalizacji świetlnej na ulicy Średzkiej:

Ulica Średzka i ulica Kosmonautów są 0jednymi z najbardziej zatłoczonych dróg we Wrodawiu. Składa sie na to kilka czynników, m.in. niezwykle duże natężenie ruchu w kierunku, jak i z kierunku zachodniego Wrocławia. Dynamiczna rozbudowa Leśnicy, okolicznych osiedli oraz pobliskich miejscowoéci przyczynia sie do zwiększenia natężenia ruchu lokalnego. Natomiast niefortunne oznakowanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wjazdów i zjazdów na Autostradową Obwodnicę Wrocławia problem ten dodatkowo nasila, bowíem znaki ustawione przez GDDKiA kierują kierowców nie przez najszybszą drogę, czyli na autostradę, ale na drogę krajową nr 94 biegnącą m.in. przez Leśnicę.

W centrum Leśnicy, na skrzyżowaniu ulicy Średzkiej z ulicą Dolnobrzeską i Trzmielowicką zainstalowana jest sygnalizacja świetlna. Z wielokrotnie potwierdzanych obserwacji mieszkańców wynika, że w sytuacji awarii sygnalizacji zatory w ruchu zmniejszają sie, a pojazdy przemieszczają sie bardziej płynnie. Co istotne, mimo wyłączenia sygnalizacji, mieszkańcy nie zgłaszają większych problemów z wyjazdem z ulic podporządkowanych, jak i z przejściem w miejscach dozwolonych przez jezdnię.


Dlatego też, mając: na uwadze powyższe spostrzeżenia mieszkańców, uprzejmie wnoszę o testowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej na Sredzkiej, przykładowo na tydzień oraz o przeprowadzenie odpowiednich badań mających na celu stwierdzenie wykluczenia czy wyłączenie sygnalizacji spowoduje zmniejszenie zatorów w stronę Leśnicy oraz upłynni przejazd przez Sredzką i ulicę Kosmonautów.
Autor: jg