DODAJ

UE da pieniądze na rewitalizację kolejnych kamienic na Nadodrzu

Wrocław
UE da pieniądze na
tuWroclaw.com
2012-02-27 12:02:01

Dwadzieścia sześć obiektów znalazło się na nowej liście zgłoszonych do remontu kamienic na Nadodrzu i Ołbinie - wrocławska Rada Miejska na ostatniej sesji zatwierdziła zmiany w programie rewitalizacji. Część kosztów pokryją wspólnoty mieszkaniowe, resztę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dołoży Unia Europejska.

Rewitalizacja Nadodrza ruszyła w ubiegłym roku - dzięki pieniądzom unijnym zaczęto remontować sześć kamienic przy ul. Chrobrego, cztery przy pl. Św. Macieja, dwie przy ul. Jedności Narodowej, dwie przy pl. Powstańców Wielkopolskich i jedną przy ul. Łokietka. Oprócz tego Unia dofinansowała remont sześciu podwórek, dwóch szkół i trzech parków.

Teraz rewitalizacja kamienic na Nadodrzu wchodzi w kolejną fazę. Zmiany w programie przedsięwzięć współfinansowanych w ramach RPO dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 zatwierdziła na lutowej sesji Rada Miejska. Dzięki temu do remontu zakwalifikowano 26 obiektów. Część kosztów pokryją same wspólnoty mieszkaniowe, resztę dołoży Unia Europejska.Najczęściej remontowi zostaną poddane elewacje frontowe i tylne, a także klatki schodowe i dachy. Całkowita wartość prac w poszczególnych budynkach waha się od 148 500 zł do 1 241 860 zł – dofinansowanie ze środków europejskich może pokryć 60 procent wszystkich kosztów.

Wszystkim remontom przyświeca jednakowo określony cel. To „podniesienie estetyki i funkcjonalności tkanki architektonicznej w obszarze rewitalizowanym oraz stworzenie warunków do jego rozwoju poprzez rewitalizację części wspólnych, w tym elewacji, wielorodzinnego budynku mieszkalnego”.

Pełna lista kamienic zakwalifikowanych do remontu:

•    Jedności Narodowej 49,
•    Jedności Narodowej 73,
•    Jedności Narodowej 85,
•    Jedności Narodowej 103,
•    Dubois 3,
•    Dubois 21,
•    plac Powstańców Wielkopolskich 1,
•    plac Powstańców Wielkopolskich 2,
•    plac Powstańców Wielkopolskich 6,
•    plac św. Macieja 21,
•    Probusa 11,
•    Poniatowskiego 1a,
•    Poniatowskiego 8,
•    Poniatowskiego 12,
•    Poniatowskiego 15,
•    Chrobrego 20,
•    Chrobrego 22,
•    Chrobrego 23,
•    Pomorska 57
•    Pomorska 59,
•    Pomorska 61,
•    św. Wincentego 5,
•    św. Wincentego 6,
•    św. Wincentego 33,
•    św. Wincentego 39,
•    Kazimierza Jagiellończyka 8Autor: tm