DODAJ

Ambitne plany rozwoju komunikacji zbiorowej w Toruniu

Władze samorządowe w Toruniu są świadome wagi i złożoności obecnych problemów systemowych, dotyczących lokalnej sieci transportowej oraz systemu transportu zbiorowego na terenie miasta. Opracowany przez specjalistę z Pracowni Projektowej Biura Inżynierii Transportu i przedstawiony niedawno mieszkańcom plan transportowy zakłada ambitną wizję przemian, wspartych rzecz jasna rozległymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Czytaj cały artykuł...