DODAJ

Budowa Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie

Na filmie zaprezentowano główne etapy budowy największej inwestycji w
historii samorządu powiatu oławskiego. Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z
ZSS w Oławie to pionierska, w skali kraju, jednostka dla osób
niepełnosprawnych. Film zawiera sceny sprzed stanu rozpoczęcia prac oraz
toczących się robót na zewnątrz i wewnątrz obiektu.