DODAJ

VI PLGBC GREEN BUILDING SYMPOSIUM

Kiedy: 05.10.2016PLGBC Green Building Symposium stało się symbolem zielonego
postępu w polskiej branży nieruchomości
oraz najlepszą platformą wymiany
pomysłów, współpracy, partnerstwa i nowych informacji. Tegoroczna edycja
zjednoczy silne głosy, które wspólnie podkreślą jedną z najważniejszych
korzyści płynących z zielonego budownictwa – zdrowie, jakość życia oraz
produktywność ich użytkowników (zarówno obiektów nowych, jak i tych
modernizowanych).Głównymi
tematami VI edycji PLGBC Green Building
Symposium będą zarówno nowe budynki i najnowsze stosowane w nich rozwiązania,
jak i budynki istniejące, których modernizacja powinna przebiegać w zielonym
standardzie. Celem tych działań jest zapewnienie użytkownikom zdrowia i
komfortu, a co za tym idzie – podniesienie ich produktywności.

Profil uczestnikaInwestorzy,
deweloperzy, agenci nieruchomości, najemcy, zarządcy, osoby odpowiedzialne za
zrównoważony rozwój, architekci, projektanci i przedstawiciele samorządówTop management –
prezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy generalni, dyrektorzy operacyjni i
funkcjonalni oraz managerowie

Wydarzenie zrównoważone

Catering zapewni
firma specjalizująca się w zrównoważonym menu z wysokiej jakości składników: lokalnych,
zagrodowych, ekologicznych. Nie zabraknie produktów fair trade, super food.Aby przygotowane
dania pozostałe po wydarzeniu nie zmarnowały się, zostaną przekazane do Banku
Żywności. Organizacja rozdysponuje je lokalnie wśród potrzebujących.

Dyskusje i prezentacje

CertyfikacjeZastanowimy się czy
opłaca się certyfikować istniejący budynek i w jaki sposób obniżyć koszty
certyfikacji? Na te i inne pytania odpowiedzą specjalnie zaproszeni z całego
świata przedstawiciele największych obecnych w Polsce systemów certyfikacji
wielokryterialnej: BREEAM, DGNB, HQE, LEED oraz Well
Building Standard
. Będzie to jedyna w Polsce
szansa zadania pytań przedstawicielom wszystkich certyfikacji! Kontakt:

mkaluzynska@plgbc.org.pl