Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 1750 inwestycje
 • 7187 wiadomości
 • 4541 ogłoszeń
 • 275 firm

Kraków

 • 1479 inwestycje
 • 4565 wiadomości
 • 3 ogłoszeń
 • 124 firm

Warszawa

 • 438 inwestycje
 • 3656 wiadomości
 • 3 ogłoszeń
 • 153 firm

Poznań

 • 303 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 52 firm

Katowice

 • 254 inwestycje
 • 1734 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 26 firm

Lublin

 • 193 inwestycje
 • 1333 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 14 firm

Gdańsk

 • 121 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 82 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 28 firm

Białystok

 • 72 inwestycje
 • 364 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 30 firm

Szczecin

 • 69 inwestycje
 • 635 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 18 firm

Bydgoszcz

 • 36 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 28 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm

[Wrocław] Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce Wrocław

0 0 1012

06.10.2016

Kajtman
wiadomość dodana
przez Kajtman
Czy da się budować za 2,5 tys. zł? Jaki wpływ na polską gospodarkę ma budownictwo mieszkaniowe i jakie są zagrożenia rozwoju mieszkalnictwa w Polsce? O tym będą debatowali uczestnicy III Kongresu Mieszkaniowego. We Wrocławiu spotkają się reprezentanci rządu, samorządów, świata nauki, firm deweloperskich i budowlanych, a także przedstawiciele TBS, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji finansowych, architekci i prawnicy. Punktem wyjścia do rozmowy będzie obecna polityka rządu, zmiany w warunkach technicznych, ograniczenia gruntowe oraz trudna sytuacja na rynku finansowym dla branży mieszkaniowej.

III Kongres Mieszkaniowy odbędzie się 6 października w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia we Wrocławiu. To wyjątkowa data, ponieważ obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Tematem przewodnim Kongresu są „Perspektywy Rozwoju Mieszkalnictwa w Polsce”.

Wydarzenie organizowane jest przez Polski Związek Firm Deweloperskich, zrzeszający 137 deweloperów, którzy tworzą ponad 40 proc. wszystkich mieszkań dostępnych na rynku oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. SGH jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. W tym roku obchodzi 110-lecie i z sukcesami łączy tradycję z nowoczesnością. Przedstawiciele uczelni wraz z firmą REAS zaprezentują wyniki specjalnie przygotowanego Raportu „Stan i kierunek rozwoju polskiego mieszkalnictwa”.

Główne założenia Raportu dotyczą:
 • wpływu budownictwa mieszkaniowego na gospodarkę,
 • sytuacji mieszkaniowej Polski na tle innych krajów Europy,
 • prognozy potrzeb mieszkaniowych Polaków z uwzględnieniem sytuacji demograficznej i migracji,
 • sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych różnych grup społecznych,
 • sposobów obniżania kosztów budowy mieszkań.
Krok po kroku
Po przedstawieniu Raportu pt. „Stan i kierunek rozwoju polskiego mieszkalnictwa”, rozpocznie się pierwszy główny panel, zatytułowany „Perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce”.

Będzie on nawiązywał do treści zawartych w dokumencie. Przedstawiciele rządu, branży deweloperskiej oraz eksperci ze świata nauki ocenią rozwój mieszkalnictwa w trzech segmentach rynku. Uczestnicy panelu odpowiedzą na pytania:
 • Jakie ryzyka stoją przed mieszkalnictwem i jak im zaradzić?
 • Jak demografia i zmiana trybu życia wpłynie na potrzeby Polaków?
 • Co zmieni Narodowy Program Budowy Mieszkań oraz czy sektor prywatny i publiczny wciąż działają na tych samych zasadach?
Drugi główny panel nosi tytuł „Finansowanie mieszkalnictwa – potrzeby vs. możliwości”. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele rządu, NBP oraz BGK. Wypowiedzą się oni w jaki sposób należy finansować poszczególne segmenty rynku, jak znaleźć równowagę między najmem a własnością, a także powiedzą dlaczego optymalizacja kosztów jest jedyną szansą na zwiększenie dostępności mieszkań dla wszystkich Polaków.

W trakcie Kongresu odbędzie się sześć debat merytorycznych w dwóch blokach równoległych, które będą dotyczyły wszystkich aspektów budowy mieszkań.

Debata „Czy da się budować za 2,5 tys. zł?” skupi się na wypracowaniu odpowiedzi na pytania:
 • Czy da się zmniejszyć koszty budowy mieszkań?
 • Jakie innowacyjne rozwiązania zastosować by było to osiągalne?
 • Jakie przeszkody należy pokonać, by osiągnąć ten pułap?
Uczestnicy spotkania będą debatowali na temat przeszkód i ułatwień oraz rozwiązań, umożliwiających obniżanie kosztów budowy mieszkań. Podczas debaty „Skąd brać grunty pod budowę mieszkań?” uczestnicy zastanowią się jak, w  obliczu obecnego zaludnienia miast, znaleźć grunty blisko centrum. W jaki sposób powiększać miasta, by nie rozszerzać przedmieść. Zostanie także omówiony temat zagrożeń i możliwości, które niosą ze sobą grunty postprzemysłowe. W debacie zostaną także poruszone aspekty związane z ideą państwa jako dostawcy gruntów.

W trakcie debaty „Prawny survival – jak przetrwać w gąszczu przepisów?” goście przyjrzą się przepisom prawnym, z którymi na co dzień mają do czynienia przedstawiciele rynku mieszkaniowego.
Zostaną omówione zarówno najświeższe regulacje np. prawo rolne, a także te, które są jeszcze w trakcie procesów legislacyjnych, np. przepisy uszczegóławiające rządowy program Mieszkanie Plus.

Debata „Nowe Technologie a warunki techniczne” będzie poruszać kwestie związane z obowiązującymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi warunków technicznych budynków. Obecnie nie są one szczegółowo określone, a to powoduje, że stają się kosztowne, a czasami nawet nieadekwatne do potrzeb. Podczas spotkania zostaną poruszone kwestie niektórych zapisów i tego czy są faktycznie niezbędne, aby mieszkania odpowiadały akceptowalnym standardom.

Natomiast podczas debaty „Design, architektura, przestrzeń społeczno-kulturowa” eksperci będą dyskutować o tworzeniu szeroko pojętej przestrzeni społeczno-kulturowej w inwestycjach mieszkaniowych. Czy dzisiaj również wszystkie osiedla mieszkaniowe są szare i nieciekawe?

W trakcie debaty „Rola samorządu w społecznych formach budownictwa” uczestnicy zastanowią się jaka powinna być rola samorządu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Lepiej budować własne zasoby i je wynajmować czy wspierać obywateli w lokowaniu pieniędzy na wolnym rynku? Czy polityka sprzedaży mieszkań komunalnych z wysoką bonifikatą jest dobra? Kto ma budować mieszkania – samorządy czy prywatne podmioty?

Podczas III Kongresu Mieszkaniowego wszyscy uczestnicy będą wypracowywać postulaty dotyczące poprawy obowiązujących rozwiązań związanych z polskim rynkiem mieszkalnictwa.

Nic o nas bez nas
W III Kongresie Mieszkaniowym wezmą udział podmioty, które mają realny wpływ na rynek mieszkalnictwa w Polsce. Wśród zaproszonych znaleźli się, m.in. Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów oraz Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, twórca Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa oraz parlamentarzyści. Gości przywita prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz. Wśród uczestników znajdą się także przedstawiciele branży bankowej, Wojewodowie, Marszałkowie, Prezydenci Miast, szereg organizacji SARP i TUP.

III Kongres Mieszkaniowy ma na celu nie tylko ocenić obecną sytuację, lecz również nakreślić perspektywy całego rynku mieszkalnictwa w Polsce na najbliższe lata.
dodano: 2016-08-31 16:36:10
0 komentarzy
Aby komentować musisz być zalogowany

WARTO PRZECZYTAĆ RÓWNIEŻ