REKLAMA
OczyszczanieWodyPl

OczyszczanieWodyPl

0
inwestycji
0
artykułów
Letnia 45
00-001
Warszawa

Opis

Za pomocą odwróconej osmozy filtruje się wodę, pozbawiając ją wszystkich składników, zarówno nieodpowiednich, jak i dobrych. Systemy do filtracji osmotycznej likwidują drobne części jonów. A jak pracuje odwrócona osmoza? Proces osmozy polega na tym, iż przez półprzepuszczalną membranę płynie rozpuszczalnik. Rozcieńczalnik ma na celu poprawienie zagęszczeń po oby stronach błony. Odwrócona osmoza działa przeciwnie. Pod wpływem ciśnienia rozczynnik zostaje przeciśnięty. Przeciśnięty rozpuszczalnik przechodzi z bardziej stężonego na mniej stężony płyn. Po odkryciu tego zjawiska zaczęto używać go w procesie filtracji wody.
REKLAMA