REKLAMA
oFotowoltaice

oFotowoltaice

Szkolna 12
00-001
Warszawa

Opis

Degradacja otoczenia naturalnego, jakiej widzami są nasze pokolenia oraz wyczerpujące się źródła paliw kopalnych powodują, że od dłuższego już czasu spoglądamy pozytywnie na nabywanie prądu ze źródeł odnawialnych. Niezmiernie ważny jest tutaj ponadto temat bezpieczeństwa energetycznego, jakie każde państwo stara się sobie zapewnić. Niekorzystnym albowiem jest usamodzielnienie się np. od gazowego monogamisty, dlatego naukowcy i inżynierowie, również w Polsce, starają się przekonywać polityków odpowiedzialnych za gospodarkę oraz środowisko do skoncentrowania uwagi na takich źródłach energii jak wiatr, woda oraz Słońce.
REKLAMA