DODAJ
eyango 06.07.2010, godz. 18:33
  Koncepcja docelowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz

     Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo - Orzysz jest dla województwa warmińsko - mazurskiego przedsięwzięciem niezwykle pożądanym. Droga posiada duże znaczenie gospodarcze szczególnie w sektorze usług turystycznych. Niestety dotychczasowy jej stan w znacznym stopniu spowalnia rozwój turystyki. Dane Eurosat opublikowane w 2007 lokują region na mało zaszczytnym, czwartym miejscu, pod względem najbardziej niebezpiecznych dróg w Europie. 
     Przygotowywana przez GDDKiA oddział w Olsztynie inwestycja jest niespotykana w swoim rozmachu i zakresie w dotychczasowej historii Warmii i Mazur. Po raz pierwszy wartość przyrodnicza terenów wyznacza korytarz przebiegu drogi szybkiego ruchu. 
     Inwestycja została podzielona na szereg odcinków. Jednym z nich jest odcinek Mrągowo-Orzysz. W ramach rozbudowy drogi planowana jest budowa obwodnic: Mikołajek i Orzysza oraz ominięcie mniejszych miejscowości. Dostosowywanie istniejącej drogi do parametrów drogi GP związane będzie z ograniczeniem dostępności drogi. Wjazd na drogę możliwy będzie na węzłach drogowych. Lokalizacja węzłów zostanie ustalona w trakcie obecnie prowadzonych prac projektowych. Obsługa terenu przyległego będzie odbywać się za pomocą dróg serwisowych zlokalizowanych wzdłuż drogi krajowej nr 16. 
     Rozbudowa drogi służyć będzie również podniesieniu atrakcyjności terenów turystyczno – rekreacyjnych poprzez zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dojazdu. Droga krajowa nr 16 po rozbudowie posiadać będzie dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. 

     Parametry drogi 

     Trasa drogi krajowej nr 16 prowadzić będzie przez tereny trzech Gmin: Mrągowo, Mikołajki i Orzysz. Początek drogi będzie włączony do projektowanego odcinka drogi krajowej nr 16 Borki Wielkie - Mrągowo. Zakończenie drogi projektuje się poprzez włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 16 za miejscowością Wierzbiny. Droga o parametrach: 

 

prędkość projektowa
100 km/h


prędkość miarodajna
110 km/h


nośność
115 kN/oś


ilość pasów ruchu
2x2 pasy


minimalny promień łuku poziomego
1000 m


minimalny promień łuku pionowego:
 


    -wypukły
7000m


    -wklęsły
3000m


maksymalne pochylenie podłużne
5%


kategoria ruchu
KR5


     Wzdłuż projektowanej drogi powstaną wiadukty nad drogami poprzecznymi, wiadukty w ciągu dróg poprzecznych, mosty. Wybudowane zostaną także urządzenia odwadniające drogę, urządzenia oświetleniowe i ekrany dźwiękoszczelne.
 

Źródło: http://www.mragowo-orzysz.pl/
odpowiedz
aldipol 19.05.2017, godz. 09:46
hej
odpowiedz
aldipol 19.05.2017, godz. 09:46
hej
odpowiedz