DODAJ
Ślęzanin 05.03.2013, godz. 14:03
Budynek zabytkowego Koszarowca w Poznaniu zostanie zaadaptowany na potrzeby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Planuje się zachowanie pierwotnego kształtu bryły budynku. W środku mieścić się będzie biblioteka, fototeka, sale dydaktyczne, pokoje pracowników Instytutu Historii i Sztuki, szkoły językowe oraz inne pomieszczenia związane z uczelnią.
odpowiedz