DODAJ
Damian Daraż 22.10.2017, godz. 21:58
Rozbudowa i przebudowa istniejącego salonu samochodowego Mercedes-Benz wraz z niezbędną infrastrukturą. Rzeszów, ulica Krakowska / al. Wyzwolenia

Rozbudowa i przebudowa istniejącego 3 kondygnacyjnego salonu
samochodowego MERCEDES - BENZ mająca na celu powiększenie powierzchni
części ekspozycyjno – handlowej, serwisu, warsztatu samochodowego,
dostosowania do nowych standardów salonu oraz części administracyjnej, a
także modernizację i powiększenie zespołu parkingów oraz drogi
dojazdowej, ciągów pieszych, uporządkowanie zieleni wokół budynku,
uwzględniając niezbędną infrastrukturę techniczną.

Powierzchnia 4 266,20 m2 Kubatura17 064,80 m3
odpowiedz
Damian Daraż 22.10.2017, godz. 21:59
Wizualizacje356336_1500x.jpg

356337_1500x.jpg
odpowiedz