Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 1828 inwestycje
 • 8043 wiadomości
 • 4636 ogłoszeń
 • 284 firm

Kraków

 • 1730 inwestycje
 • 4676 wiadomości
 • 3 ogłoszeń
 • 125 firm

Warszawa

 • 411 inwestycje
 • 3656 wiadomości
 • 3 ogłoszeń
 • 151 firm

Poznań

 • 301 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 51 firm

Katowice

 • 267 inwestycje
 • 1738 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 29 firm

Lublin

 • 193 inwestycje
 • 1339 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 16 firm

Gdańsk

 • 121 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 82 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 28 firm

Białystok

 • 72 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 35 firm

Szczecin

 • 70 inwestycje
 • 640 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 18 firm

Bydgoszcz

 • 36 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 28 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
forum / Przetargi / [Wałbrzych] Przetargi
0 251

[Wałbrzych] Przetargi

 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.08.2008
  [31-07-2008] Wałbrzych: Przebudowa oraz renowacja kanału deszczowego położonego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 375 w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha (ul. Andersa - od granic Szczawna Zdroju do skrzyżowania z ul. Wysockiego) Numer ogłoszenia: 177608 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008 Pełna treść: http://www.bip.zdik.walbrzych.pl/strony ... 08/007.htm
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.08.2008
  [31-07-2008] POZYCJA 179082 Wałbrzych: Remont drogi powiatowej nr 3374 D - ul. Wiejska w Michałkowej Numer ogłoszenia: 179082 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1161287
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.08.2008
  [31-07-2008] POZYCJA 179278 Wałbrzych: Remont stadionu przy ul.J. Dąbrowskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 179278 - 2008; data zamieszczenia: 01.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1161483
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.08.2008
  [31-07-2008] Wałbrzych: Usługi telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby obiektu Centrum Badań i Rozwoju Dolnośląskiego Parku Technologicznego w Szczawnie Zdroju Numer ogłoszenia: 177170 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1157427
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.08.2008
  [31-07-2008] POZYCJA 177307 Wałbrzych: Remont drogi powiatowej nr 3379 D Głuszyca - Łomnica Górna (Radosna) Numer ogłoszenia: 177307 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1157564
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.08.2008
  [31-07-2008] POZYCJA 177570 Wałbrzych: Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakresie: remontu tynków, wymiany podłóg i renowacji parkietu, malowania pomieszczeń i korytarzy, remont stolarki drzwiowej oraz wykonanie tynków renowacyjnych w przedsionku budynku przy ul. Matejki 1 w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 177570 - 2008; data zamieszczenia: 31.07.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1157827
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  04.09.2008
  Oferta inwestycyjna [4-09-2008] [u:2rs7v6wo]Zagospodarowanie części terenu Wzgórza Gedymina w Szczawnie Zdroju[/u:2rs7v6wo] Burmistrz Szczawna - Zdroju poszukuje inwestora, który zagospodaruje część terenu Wzgórza Gedymina w Szczawnie Zdroju oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 678/2 obr.1, na cele rekreacyjne oraz poprowadzi działalność gospodarczą związaną z jego funkcjonowaniem. Pełna treść: http://www.szczawno-zdroj.pl/?dzial=new ... =5&start=0
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  07.09.2008
  [4-09-2008] POZYCJA 212472 212472-2008 Wałbrzych: Wymiana starej stolarki okiennej w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. S. Batorego 4 w Wałbrzychu - demontaż starej stolarki okiennej oraz montaż nowej wraz z wykończeniem budowlanym. Numer ogłoszenia: 212472 - 2008; data zamieszczenia: 04.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1219786
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  07.09.2008
  [3-09-2008] POZYCJA 209988 209988-2008 Wałbrzych: Wykonanie nowego ogrodzenia terenu sportowego z gotowych prefabrykowanych elementówżelbetowych na terenie boiska sportowego przy ul. Dąbrowskiego w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 209988 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1223583
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  07.09.2008
  PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA 1. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 416, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 288 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23456 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 2. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 417, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 288 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23455 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 3. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 418, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 299 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23454 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 4. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 419, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 288 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23743 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 5. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 420, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 288 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23472 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 6. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 421, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 299 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23471 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 7. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 422, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 284 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23469 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) 8. Ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej oznaczonej jako działka nr 423, w obrębie 19 Stary Zdrój, o powierzchni 288 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr 23470 przeznaczonej pod budowę domu jednorodzinnego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22.000,00 zł (+22% VAT) Przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniach 13.03.2008 i 03.07.2008 . Uwaga Na dowodzie wpłaty zaliczki należy wpisać numer działki, której zaliczka dotyczy. Rokowania odbędą się w dniu 09.10.2008 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala nr 19 o godz. 1000 Warunkiem udziału w rokowaniach jest złożenie zgłoszenia w zamkniętej kopercie z napisem „ROKOWANIA – Ul. Szewska działka nr (tu. numer działki, której oferta dotyczy) ” do dnia 03.10.2008 w Wydziale Infrastruktury Miasta, pokój 18 – Wałbrzych ul. Matejki 1 zawierającego: Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot Datę sporządzenia zgłoszenia Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń / formularz oświadczenia i przepisy prawne w w/w wydziale / Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki w kwocie 2.200,00 zł. Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Wydział Budżetowy i Finansów PKO BP O/ Wałbrzych nr: 67 10205095 0000 5202 0011 6608, do dnia 03.10.2008. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania od zawarcia aktu notarialnego. Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi. Wygrywający rokowania zobowiązany jest do wpłacenia zaoferowanej ceny przed zawarciem aktu notarialnego oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni licząc od dnia zamknięcia rokowań. Oferenci, którzy złożyli w/w zgłoszenie powinni się zgłosić osobiście z dowodami tożsamości w dniu rokowań, celem udziału w części ustnej rokowań. Rokowania można przeprowadzić chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach Uwaga : Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwości odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn oraz zamknięcie rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miasta – Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 1 pok.18, tel.074 665-52-21, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu,, http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1071&idmp=120&r=r
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  07.09.2008
  Prezydent Miasta Wałbrzycha Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 76, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 639/1, obręb 33 Podgórze, o powierzchni 369 m2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr 30327, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Powierzchnia użytkowa budynku 510 m2. Cena wywoławcza nieruchomości –350.000,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2008 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu , Pl. Magistracki 1, sala nr 19 o godz 900 Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 14.11.2008 wadium w wysokości 35.000,00 ł na konto: Urząd Miejski w Wałbrzychu Wydział Budżetu i Finansów PKO BP O/ Wałbrzych nr 67 10205095 0000 5202 0011 6608 Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.07.2008. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca pokrywa również koszty sądowe oraz notarialne związane z nabyciem nieruchomości. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu . Uwaga : Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwości odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn . Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Miasta – Dziale Obrotu Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 1 pok.18, tel.074-665-52-21, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu . http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1074&idmp=120&r=r
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  11.09.2008
  [10-09-2008] POZYCJA 210605 Wałbrzych: PR/PN/3/2008 Dostawa trzech ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem medycznym do Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 210605 - 2008; data zamieszczenia: 10.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1234620
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  15.09.2008
  [11-09-2008] POZYCJA 220078 Wałbrzych: Opracowanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na Rozbudowę sal obserwacyjnych SOR w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 220078 - 2008; data zamieszczenia: 11.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1238398
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  15.09.2008
  [12-09-2008] POZYCJA 215577 Wałbrzych: 1. REMONT SCHODÓW WEJŚCIA BUDYNKU GŁÓWNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO IM. E.BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU 2. BUDOWA ZADASZENIA WEJŚCIA BUDYNKU GŁÓWNEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO IM. E.BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU Numer ogłoszenia: 215577 - 2008; data zamieszczenia: 12.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1240763
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  22.09.2008
  [19-09-2008] POZYCJA 227317 Wałbrzych: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3406 D - ulica Piłsudskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 227317 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1253259
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  22.09.2008
  [19-09-2008] POZYCJA 227347 Wałbrzych: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405 D - ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 227347 - 2008; data zamieszczenia: 19.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1253274
 • Mateusz Kaszubski
  Mateusz Kaszubski 905
  22.09.2008
  Chyba umrę ze szczęścia jak te ulice doczekają się remontu :D
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  30.09.2008
  [29-09-2008] POZYCJA 226226 Wałbrzych: Rozbudowa budynku D i E Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 226226 - 2008; data zamieszczenia: 29.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1270120
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  09.10.2008
  [8-10-2008] POZYCJA 256009 Wałbrzych: Wyposażenie Stref Płatnego Parkowania w Wałbrzychu w urządzenia parkingowe /parkomaty/ oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem Numer ogłoszenia: 256009 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1289651
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  13.12.2008
  Pojawiły się ponownie: [10-12-2008] POZYCJA 358705 Wałbrzych: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405 D - ulica Wyszyńskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 358705 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1421659 POZYCJA 358855 Wałbrzych: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3406 D - ulica Piłsudskiego w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 358855 - 2008; data zamieszczenia: 10.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1421734
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  22.12.2008
  [19-12-2008] POZYCJA 373787 Wałbrzych: Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim Numer ogłoszenia: 373787 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pełna treść: http://www.komunikaty.pl/komunikaty/0,7 ... un=1443501
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  19.01.2009
  [15-01-2009] Nieograniczony przetarg dwustopniowy (z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni użytkowej mieszkań 1860 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orkana w Wałbrzychu Pełna treść: http://www.ipdevelopment.pl/przetarg_15 ... owy-z.html
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  26.01.2009
  [21-01-2009] [i:1j1nt5z2]Wałbrzych[/i:1j1nt5z2]: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Zielonej i Beskidzkiej w Wałbrzychu oraz budowę łącznika do drogi osiedlowej nowopowstającego osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Orkana, Sosnowej, Beskidzkiej. Pełna treść: http://www.bip.zdik.walbrzych.pl/strony ... 09/001.htm
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  22.03.2009
  [20-03-2009] Nieograniczony przetarg dwustopniowy (z rokowaniami) na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących budowę hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową i pomieszczeniami technicznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Uczniowskiej Pełna treść: http://www.ipdevelopment.pl/przetarg_18 ... owy-z.html
 • KingaM
  KingaM 1040
  15.04.2009
  Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Dmowskiego 2-2A Rokowania odbędą się w dniu 14.05.2009 w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, Pl. Magistracki 1, sala nr 19 o godz. 10:00 Pełna treść: http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/d ... mp=160&r=r