[Wrocław] KOGENERACJA wspiera mieszkańców Wrocławia

[Wrocław] KOGENERACJA wspiera mieszkańców Wrocławia

Kajtman
Kajtman
REKLAMA

Miasto Wrocław i Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. podpisali 6 maja br. porozumienie, na mocy którego KOGENERACJA przekaże miastu darowiznę na pokrycie kosztów ogrzewania mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których zarządcy budynków mają podpisane ze spółką umowy na sprzedaż ciepła. To już szósty rok współpracy miasta i KOGENERACJI S.A.


Porozumienie uruchamia „Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie”. KOGENERACJA zobowiązała się w nim do przekazania gminie 50 tys. zł. Program jest skierowany do mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych posiadających podpisane z wrocławskim producentem ciepła umowy sprzedaży. Pozwoli to na pokrycie części opłat za ogrzewanie mieszkańcom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. O podziale środków zadecyduje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wskaże rodziny najbardziej potrzebujące wsparcia. Programem będą również objęte miejskie placówki opiekuńczo-wychowawcze we Wrocławiu.


– To już kolejny rok naszej współpracy z KOGENERACJĄ. Dzięki współpracy spółki z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze  oraz najbardziej potrzebujący mają szansę otrzymać dodatkowe wsparcie. W tym roku jest to 50 tysięcy złotych
– mówi Jacek Sutryk, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.


– Jako Spółka odpowiedzialna społecznie, z przyjemnością realizujemy tego rodzaju inicjatywy, które  pozwalają nam wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców Wrocławia. Umożliwia nam to nasza długoletnia i owocna współpraca z Miastem
 – mówi Wojciech Heydel, Prezes Zarządu KOGENERACJI.


Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa jest filarem działalności KOGENERACJI, której głównym akcjonariuszem jest francuska grupa energetyczna EDF. KOGENERACJA od trzech lat jako jedyna spółka giełdowa z Wrocławia jest notowana w zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – RESPECT INDEX.

Tagi:

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA