DODAJ

Grunty rolne – ceny ponownie w górę mimo mniejszego zainteresowania

Polska
Grunty rolne – ceny
Kajtman
2013-08-02 12:56:53

W I półroczu 2013 r. zainteresowanie gruntami rolnymi sprzedawanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych było niższe niż przed rokiem. Mimo to po raz kolejny odnotowano wzrost średniej ceny sprzedaży.


 


Z danych Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że w I półroczu 2013 r. sprzedała ona grunty rolne o łącznej powierzchni 55 tys. ha. Tym samym nie udało się poprawić rekordowego wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy łączna sprzedana powierzchnia przekroczyła 62,2 tys. ha.Mimo iż zakup gruntów rolnych należy traktować jako inwestycję długoterminową, dane ANR wskazują, że nawet w krótkim okresie tego typu nieruchomości charakteryzują się ponadprzeciętnymi wzrostami cen.Pomimo mniejszego popytu na grunty rolne sprzedawane przez ANR średnia cena transakcyjna wszystkich gruntów sprzedanych w II kw. br. wyniosła 21 308 zł/mkw. i była aż o 10% wyższa w stosunku do średniej z końca ubiegłego roku. Tym samym po raz pierwszy w historii średnia cena dla całego kraju przekroczyła poziom 20 tys. zł/ha. Dynamika wzrostu cen jest imponująca – przykładowo w porównaniu ze stanem z końca 2010 r. średnia cena gruntów rolnych sprzedawanych przez ANR wzrosła już o 39%. Grunty rolne nabywane są zarówno przez rolników chcących powiększyć areał swoich upraw jak i przez inwestorów dostrzegających wzrostowy potencjał inwestycji. Dla pierwszej grupy nabywców kluczowa będzie jak najwyższa klasa żyzności gleby, podczas gdy dla drugich taka charakterystyka może oznaczać brak możliwości wyłączenia z produkcji rolnej.W II kw. br. najwyższy poziom średniej ceny transakcyjnej odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim oraz dolnośląskim, zaś najniższe w podkarpackiem, lubuskiem oraz Lubelskiem. Szczegółowe dane liczbowe zaprezentowano w poniższej tabeli. Dla porównania przedstawiono również średnie ceny gruntów rolnych odnotowane w II kw. ubiegłego roku. Co ciekawe dwucyfrowe wzrosty cen w ujęciu rocznym odnotowano zarówno w najdroższych jak i najtańszych województwach.


 


Województwa o najwyższej i najniższej cenie gruntów rolnych sprzedanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
(porównanie średnich cen za II kw. 2012 i II kw. 2013 r.)


Najwyższe ceny
(w tys. zł/ha)Najniższe ceny
(w tys. zł/ha) II kw. 2013II kw. 2012


 

II kw. 2013II kw. 2012kujawsko-pomorskie28,425,2podkarpackie15,814,7opolskie27,521,9lubuskie15,412,8dolnośląskie27,123,9lubelskie14,311,3Opracowanie: Dział Badań i Analiz Emmerson na podstawie danych Agencji Nieruchomości Rolnych


 


 


Emmerson S.A.