REKLAMA

Opinie o Centrum Studiów Inżynierskich (1)

Napisz komentarz
pawel4757
Projekt pn.: „Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie” zakłada budowę oraz wyposażenie kompleksu obiektów zlokalizowanych w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm, w skład którego będą wchodziły następujące budynki:

  • Laboratorium lotnicze –  około 4.000 m2;
  • Laboratorium mechaniki i budowy maszyn – około 3.000 m2.

W ramach dostaw planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w tym samolotu szkoleniowego, sprzętu komputerowego, mebli oraz wyposażenia gospodarczego.
Z powstałej infrastruktury docelowo będzie korzystało 1.200 – 1.600 studentów, pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy obsługi; w sumie około 1.700 osób.
Podstawowym celem projektu jest włączenie uczelni chełmskiej w proces budowania innowacyjnej gospodarki regionu lubelskiego poprzez poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie programu nauczania do potrzeb rynku pracy.
REKLAMA