REKLAMA
Biuro Projektowe PROFIL

Biuro Projektowe PROFIL

Ul. Marcelego Nenckiego 15a

Opis

Jesteśmy biurem specjalizującym się w sporządzaniu kompleksowych dokumentacji projektowych w sektorze gazowniczym. Na rynku działamy od 1985 roku.Opracowujemy kompleksową dokumentację przetargową, budowlaną i wykonawczą pozwalającą Inwestorowi na przystąpienie do realizacji inwestycji.Obszar naszego działania to: sieci gazowe w pełnym zakresie ciśnień; przyłącza gazu; stacje i punkty redukcyjno-pomiarowe; instalacje wewnętrzne; instalacje technologiczne; instalacje AKPiA; projekty drogowe. W zależności od potrzeb naszych klientów oferujemy: koncepcje lokalizacyjne; uzyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane; raporty i analizy oddziaływania inwestycji na środowisko; operaty wodno-prawne; dokumentacje dla potrzeb uzgodnień UDT; uzgodnienia branżowe; projekty budowlane; projekty wykonawcze; projekty organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni; kosztorysy; ekspertyzy; obliczenia wytrzymałościowe; nadzory; świadectwa charakterystyki energetycznej.
REKLAMA