REKLAMA
GW INŻYNIERIA

GW INŻYNIERIA

os. Oświecenia
31-636
Kraków

Opis

Firma GW INŻYNIERIA oferuje niniejszym wykonanie usług inżynieryjnych na rzecz realizowanych przez Państwa inwestycji budowlanych. Naszą specjalnością jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, Inspektora Nadzoru dla przedsięwzięć inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie głównie Krakowa, małopolski oraz obszarze całego kraju. Dodatkowo realizujemy pełną obsługę BHP budów oraz firm. Firma GW INŻYNIERIA wykonuje swoje usługi z udziałem wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów. Działając w imieniu i na rzecz naszych Zleceniodawców oferujemy: 1. Usługi związane z przygotowaniem inwestycji  Analiza i ocena kompletności i jakości dokumentacji projektowej  Weryfikacja lub opracowanie kosztorysów inwestorskich  Organizacja i udział w procedurach przetargowych dla wyboru GW  Kompleksowe wykonawstwo projektów pełno branżowych  Sporządzanie umów o wykonanie robót budowlanych 2. Usługi związane z realizacją inwestycji  Ustanowienie na budowie pełno branżowego zespołu Inspektorów Nadzoru  Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót (wszystkie branże)  Reprezentowanie inwestora przed uczestnikami procesu inwestycyjnego  Nadzorowanie i prowadzenie rozliczeń budowy  Konsultacje techniczne dotyczące optymalizacji kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii i odpowiednich podwykonawców  Koordynacja w zakresie dostaw inwestorskich  Nadzór nad realizacja harmonogramu inwestycji  Udział w rozruchu i przekazaniu inwestycji do użytkowania 3. Usługi po zakończeniu inwestycji  Końcowe rozliczenie finansowe inwestycji  Nadzór nad realizacją gwarancji i rękojmi wykonawców inwestycji  Wykonywanie obowiązkowych przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych  Prowadzenie książki obiektu budowlanego  Ekspertyzy, opinie w zakresie instalacji sanitarnych 4. Usługi związane z pełną obsługą inwestycji oraz firm pod kątem BHP. Mam przekonanie, że nasza wiedza i doświadczenie w zakresie obsługi inżynieryjnej inwestycji mogą być z pożytkiem wykorzystane przez Państwa Firmę, zaś rozsądny poziom cenowy naszych usług skłonią do przychylnego rozważenia naszej Oferty. Zapraszam do zapoznania się z ofertą, doświadczeniem i umiejętnościami na moją stronę internetową pod adresem: www.gwinzynieria.pl
REKLAMA