REKLAMA
Notariusz Szymon Krzyszczuk - Kancelaria Notarialna

Notariusz Szymon Krzyszczuk - Kancelaria Notarialna

0
inwestycji
0
artykułów
NIP6731602159
REGON639823563
WWWwww.notariusz-tlumacz.pl
Telefon228816911

O firmie

Notariusz Notariusz w Warszawie Szymon Krzyszczuk prowadzi Kancelarię Notarialną w Śródmieściu, Warszawa, ul. Chopina 5a lok. 3 Posiadam również uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości i jestem uprawniony w trybie art. 2 § 3 ustawy Prawo o notariacie, do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i angielskim. Udzielam również porad związanych z dokonywaną czynnością notarialną w języku angielskim. Nasza kancelaria jest łatwo dostępna i mieści się w samym Centrum, Warszawa Śródmieście a cennik i opłaty notarialne są konkurencyjne. Do zakresu dokonywanych przez naszą Kancelarię w Warszawie czynności, należy: – sporządzanie aktów notarialnych,aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń własnoręczności podpisów, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, – spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń, protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu, – przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, doręczanie oświadczeń, sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów. Na naszej stronie internetowej uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, cennik czyli wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.
REKLAMA