DODAJ

Osiedle OZON

[Kraków] Osiedle OZON 338611[Kraków] Osiedle OZON 449914[Kraków] Osiedle OZON 449913
[Kraków] Osiedle OZON 512127[Kraków] Osiedle OZON 512128[Kraków] Osiedle OZON 512129[Kraków] Osiedle OZON 512130
MAPAKraków
Banacha
m2
m2
rzut 39_M01_III 2 pokoje 49,60 m2 parter
zapytaj 498 484,00 zł
rzut 39_M04_III 3 pokoje 65,77 m2 parter
zapytaj 563 606,00 zł
rzut 39_M05_III 2 pokoje 36,21 m2 parter
zapytaj 377 885,00 zł
rzut 39_M06_III 2 pokoje 49,88 m2 1 piętro
zapytaj 492 073,00 zł
rzut 39_M09_III 2 pokoje 65,77 m2 1 piętro
zapytaj 540 126,00 zł
rzut 39_M10_III 2 pokoje 36,29 m2 1 piętro
zapytaj 373 001,00 zł
rzut 39_M11_III 2 pokoje 35,35 m2 1 piętro
zapytaj 363 339,00 zł
rzut 39_M13_III 3 pokoje 65,30 m2 1 piętro
zapytaj 536 266,00 zł
rzut 39_M14_III 3 pokoje 57,87 m2 1 piętro
zapytaj 511 116,00 zł
rzut 39_M15_III 2 pokoje 36,59 m2 1 piętro
zapytaj 376 084,00 zł
rzut 39_M16_III 2 pokoje 49,88 m2 2 piętro
zapytaj 499 802,00 zł
rzut 39_M19_III 2 pokoje 65,77 m2 2 piętro
zapytaj 550 317,00 zł
rzut 39_M20_III 2 pokoje 36,26 m2 2 piętro
zapytaj 378 311,00 zł
rzut 39_M21_III 2 pokoje 35,35 m2 2 piętro
zapytaj 368 817,00 zł
rzut 39_M22_III 2 pokoje 43,89 m2 2 piętro
zapytaj 439 782,00 zł
rzut 39_M23_III 3 pokoje 65,37 m2 2 piętro
zapytaj 546 970,00 zł
rzut 39_M24_III 3 pokoje 57,87 m2 2 piętro
zapytaj 520 083,00 zł
rzut 39_M25_III 2 pokoje 36,59 m2 2 piętro
zapytaj 381 754,00 zł
rzut 39_M26_III 2 pokoje 49,88 m2 3 piętro
zapytaj 507 531,00 zł
rzut 39_M29_III 2 pokoje 65,77 m2 3 piętro
zapytaj 560 508,00 zł
rzut 39_M30_III 2 pokoje 36,26 m2 3 piętro
zapytaj 383 929,00 zł
rzut 39_M31_III 2 pokoje 35,35 m2 3 piętro
zapytaj 374 294,00 zł
rzut 39_M33_III 3 pokoje 65,37 m2 3 piętro
zapytaj 557 099,00 zł
rzut 39_M34_III 3 pokoje 57,86 m2 3 piętro
zapytaj 528 959,00 zł
rzut 39_M36_III 2 pokoje 49,88 m2 4 piętro
zapytaj 515 260,00 zł
rzut 39_M37_III 2 pokoje 35,69 m2 4 piętro
zapytaj 383 424,00 zł
rzut 39_M39_III 2 pokoje 36,26 m2 4 piętro
zapytaj 389 548,00 zł
rzut 39_M40_III 2 pokoje 35,35 m2 4 piętro
zapytaj 379 772,00 zł
rzut 39_M41_III 2 pokoje 43,89 m2 4 piętro
zapytaj 453 383,00 zł
rzut 39_M42_III 3 pokoje 65,37 m2 4 piętro
zapytaj 567 228,00 zł
rzut 39_M43_III 3 pokoje 57,86 m2 4 piętro
zapytaj 537 924,00 zł
rzut 39_M44_III 2 pokoje 36,59 m2 4 piętro
zapytaj 393 093,00 zł
rzut 39_M45_III 3 pokoje 68,20 m2 5 piętro
zapytaj 602 352,00 zł
rzut 39_M47_III 2 pokoje 35,35 m2 5 piętro
zapytaj 385 249,00 zł
rzut 39_M50_III 3 pokoje 57,86 m2 5 piętro
zapytaj 546 889,00 zł
rzut 39_M51_III 2 pokoje 36,59 m2 5 piętro
zapytaj 398 763,00 zł
rzut 41_M01_III 2 pokoje 49,60 m2 parter
zapytaj 493 111,00 zł
rzut 41_M04_III 2 pokoje 66,21 m2 parter
zapytaj 565 243,00 zł
rzut 41_M06_III 2 pokoje 49,88 m2 1 piętro
zapytaj 492 073,00 zł
rzut 41_M10_III 2 pokoje 36,29 m2 1 piętro
zapytaj 373 001,00 zł
rzut 41_M12_III 5 pokoi 109,82 m2 1 piętro
zapytaj 916 111,00 zł
rzut 41_M13_III 3 pokoje 57,87 m2 1 piętro
zapytaj 511 116,00 zł
rzut 41_M14_III 2 pokoje 36,56 m2 1 piętro
zapytaj 375 776,00 zł
rzut 41_M15_III 2 pokoje 49,88 m2 2 piętro
zapytaj 499 802,00 zł
rzut 41_M22_III 3 pokoje 65,37 m2 2 piętro
zapytaj 546 970,00 zł
rzut 41_M23_III 2 pokoje 57,87 m2 2 piętro
zapytaj 520 083,00 zł
rzut 41_M25_III 2 pokoje 49,88 m2 3 piętro
zapytaj 507 531,00 zł
rzut 41_M28_III 3 pokoje 65,77 m2 3 piętro
zapytaj 560 508,00 zł
rzut 41_M29_III 2 pokoje 36,27 m2 3 piętro
zapytaj 384 035,00 zł
rzut 41_M30_III 2 pokoje 35,37 m2 3 piętro
zapytaj 374 506,00 zł
rzut 41_M32_III 3 pokoje 65,37 m2 3 piętro
zapytaj 557 099,00 zł
rzut 41_M33_III 2 pokoje 57,87 m2 3 piętro
zapytaj 529 050,00 zł
rzut 41_M34_III 2 pokoje 36,56 m2 3 piętro
zapytaj 387 106,00 zł
rzut 41_M35_III 2 pokoje 49,88 m2 4 piętro
zapytaj 515 260,00 zł
rzut 41_M36_III 2 pokoje 35,69 m2 4 piętro
zapytaj 383 424,00 zł
rzut 41_M38_III 2 pokoje 36,27 m2 4 piętro
zapytaj 389 655,00 zł
rzut 41_M39_III 2 pokoje 35,37 m2 4 piętro
zapytaj 379 986,00 zł
rzut 41_M40_III 2 pokoje 43,90 m2 4 piętro
zapytaj 453 487,00 zł
rzut 41_M41_III 3 pokoje 65,37 m2 4 piętro
zapytaj 567 228,00 zł
rzut 41_M42_III 3 pokoje 57,87 m2 4 piętro
zapytaj 538 017,00 zł
rzut 41_M43_III 2 pokoje 36,56 m2 4 piętro
zapytaj 392 771,00 zł
rzut 41_M44_III 3 pokoje 68,17 m2 5 piętro
zapytaj 602 087,00 zł
rzut 41_M46_III 2 pokoje 35,34 m2 5 piętro
zapytaj 385 140,00 zł
rzut 41_M47_III 2 pokoje 43,90 m2 5 piętro
zapytaj 460 289,00 zł
rzut 41_M48_III 3 pokoje 65,37 m2 5 piętro
zapytaj 577 357,00 zł
rzut 41_M49_III 3 pokoje 57,87 m2 5 piętro
zapytaj 546 984,00 zł
rzut 41_M50_III 2 pokoje 36,56 m2 5 piętro
zapytaj 398 436,00 zł
rzut 43_M01_III 3 pokoje 64,45 m2 parter
zapytaj 550 232,00 zł
rzut 43_M02_III 2 pokoje 47,55 m2 parter
zapytaj 474 960,00 zł
rzut 43_M04_III 3 pokoje 67,95 m2 parter
zapytaj 573 654,00 zł
rzut 43_M06_III 5 pokoi 103,29 m2 1 piętro
zapytaj 863 380,00 zł
rzut 43_M07_III 2 pokoje 47,58 m2 1 piętro
zapytaj 469 383,00 zł
rzut 43_M09_III 3 pokoje 67,95 m2 1 piętro
zapytaj 558 029,00 zł
rzut 43_M11_III 5 pokoi 103,29 m2 2 piętro
zapytaj 879 385,00 zł
rzut 43_M12_III 2 pokoje 47,57 m2 2 piętro
zapytaj 476 656,00 zł
rzut 43_M17_III 3 pokoje 64,52 m2 3 piętro
zapytaj 549 855,00 zł
rzut 43_M29_III 3 pokoje 64,52 m2 5 piętro
zapytaj 569 850,00 zł
rzut 45_M01_III 3 pokoje 57,64 m2 parter
zapytaj 524 031,00 zł
rzut 45_M03_III 2 pokoje 49,60 m2 parter
zapytaj 504 740,00 zł
rzut 45_M06_III 3 pokoje 65,77 m2 parter
zapytaj 548 661,00 zł
rzut 45_M07_III 2 pokoje 36,17 m2 parter
zapytaj 372 328,00 zł
rzut 45_M09_III 2 pokoje 49,88 m2 1 piętro
zapytaj 492 073,00 zł
rzut 45_M13_III 2 pokoje 36,27 m2 1 piętro
zapytaj 372 795,00 zł
rzut 45_M15_III 5 pokoi 109,76 m2 1 piętro
zapytaj 915 628,00 zł
rzut 45_M16_III 3 pokoje 57,90 m2 1 piętro
zapytaj 511 381,00 zł
rzut 45_M17_III 2 pokoje 36,59 m2 1 piętro
zapytaj 376 084,00 zł
rzut 45_M18_III 2 pokoje 49,88 m2 2 piętro
zapytaj 499 802,00 zł
rzut 45_M22_III 2 pokoje 36,27 m2 2 piętro
zapytaj 378 415,00 zł
rzut 45_M23_III 2 pokoje 35,34 m2 2 piętro
zapytaj 368 712,00 zł
rzut 45_M25_III 3 pokoje 65,39 m2 2 piętro
zapytaj 547 137,00 zł
rzut 45_M26_III 3 pokoje 57,90 m2 2 piętro
zapytaj 520 353,00 zł
rzut 45_M27_III 2 pokoje 36,59 m2 2 piętro
zapytaj 381 754,00 zł
rzut 45_M28_III 2 pokoje 49,88 m2 3 piętro
zapytaj 507 531,00 zł
rzut 45_M32_III 2 pokoje 36,27 m2 3 piętro
zapytaj 384 035,00 zł
rzut 45_M35_III 3 pokoje 65,39 m2 3 piętro
zapytaj 557 269,00 zł
rzut 45_M36_III 3 pokoje 57,90 m2 3 piętro
zapytaj 529 324,00 zł
rzut 45_M38_III 2 pokoje 49,88 m2 4 piętro
zapytaj 515 260,00 zł
rzut 45_M39_III 2 pokoje 35,77 m2 4 piętro
zapytaj 384 284,00 zł
rzut 45_M41_III 2 pokoje 36,27 m2 4 piętro
zapytaj 389 655,00 zł
rzut 45_M42_III 2 pokoje 35,34 m2 4 piętro
zapytaj 379 664,00 zł
rzut 45_M43_III 2 pokoje 43,74 m2 4 piętro
zapytaj 451 834,00 zł
rzut 45_M44_III 3 pokoje 65,39 m2 4 piętro
zapytaj 567 402,00 zł
rzut 45_M45_III 3 pokoje 57,90 m2 4 piętro
zapytaj 538 296,00 zł
rzut 45_M51_III 3 pokoje 65,39 m2 5 piętro
zapytaj 577 534,00 zł
rzut 45_M52_III 3 pokoje 57,90 m2 5 piętro
zapytaj 547 267,00 zł
rzut 45_M53_III 2 pokoje 36,59 m2 5 piętro
zapytaj 398 763,00 zł
rzut 47_14 3 pokoje 57,84 m2 1 piętro
zapytaj 510 815,00 zł
rzut 47_34 3 pokoje 57,83 m2 3 piętro
zapytaj 528 776,00 zł
rzut 47_38 5 pokoi 104,11 m2 4 piętro
zapytaj 1 048 056,00 zł
rzut 47_50 3 pokoje 57,97 m2 5 piętro
zapytaj 547 930,00 zł
rzut 49_22 3 pokoje 65,36 m2 2 piętro
zapytaj 546 887,00 zł
rzut 49_32 3 pokoje 65,41 m2 3 piętro
zapytaj 557 440,00 zł
rzut 49_37 5 pokoi 104,26 m2 4 piętro
zapytaj 1 049 704,00 zł
rzut 51_17 3 pokoje 65,32 m2 1 piętro
zapytaj 536 431,00 zł
rzut 51_18 3 pokoje 57,90 m2 1 piętro
zapytaj 511 381,00 zł
rzut 51_27 3 pokoje 65,16 m2 2 piętro
zapytaj 545 213,00 zł
rzut 51_37 3 pokoje 65,41 m2 3 piętro
zapytaj 557 440,00 zł
rzut 51_42 5 pokoi 104,09 m2 4 piętro
zapytaj 1 047 860,00 zł
rzut 51_53 3 pokoje 65,24 m2 5 piętro
zapytaj 576 209,00 zł
rzut 53_15 5 pokoi 109,62 m2 1 piętro
zapytaj 914 500,00 zł
rzut 53_16 3 pokoje 57,99 m2 1 piętro
zapytaj 512 176,00 zł
rzut 53_25 3 pokoje 65,43 m2 2 piętro
zapytaj 546 552,00 zł
rzut 53_31 3 pokoje 66,19 m2 3 piętro
zapytaj 563 406,00 zł
rzut 53_35 3 pokoje 65,36 m2 3 piętro
zapytaj 557 014,00 zł
rzut 53_44 3 pokoje 65,30 m2 4 piętro
zapytaj 566 621,00 zł
rzut 53_51 3 pokoje 65,59 m2 5 piętro
zapytaj 579 301,00 zł
rzut 53_52 3 pokoje 58,06 m2 5 piętro
zapytaj 548 780,00 zł
rzut 53_M01_II 3 pokoje 57,75 m2 parter
zapytaj 528 987,00 zł
rzut 55A_M01 2 pokoje 58,39 m2 parter
zapytaj 536 792,00 zł
rzut 55A_M03 2 pokoje 55,44 m2 parter
zapytaj 494 751,00 zł
rzut 55A_M09 3 pokoje 82,38 m2 parter
zapytaj 733 447,00 zł
rzut 55A_M10 2 pokoje 55,44 m2 1 piętro
zapytaj 488 594,00 zł
rzut 55A_M18 3 pokoje 70,66 m2 1 piętro
zapytaj 556 411,00 zł
rzut 55A_M19 2 pokoje 47,39 m2 1 piętro
zapytaj 466 818,00 zł
rzut 55A_M20 2 pokoje 55,48 m2 2 piętro
zapytaj 498 424,00 zł
rzut 55A_M30 2 pokoje 55,48 m2 3 piętro
zapytaj 504 092,00 zł
rzut 55A_M40 2 pokoje 55,48 m2 4 piętro
zapytaj 514 588,00 zł
rzut 55A_M43 3 pokoje 60,87 m2 4 piętro
zapytaj 513 643,00 zł
rzut 55A_M47 3 pokoje 70,67 m2 4 piętro
zapytaj 590 815,00 zł
rzut 55A_M49 2 pokoje 55,48 m2 5 piętro
zapytaj 522 976,00 zł
rzut 55A_M55 3 pokoje 70,67 m2 5 piętro
zapytaj 602 608,00 zł
rzut 55_M01 2 pokoje 58,38 m2 parter
zapytaj 530 576,00 zł
rzut 55_M03 2 pokoje 55,43 m2 parter
zapytaj 491 397,00 zł
rzut 55_M06 2 pokoje 61,77 m2 parter
zapytaj 522 622,00 zł
rzut 55_M08 2 pokoje 55,43 m2 1 piętro
zapytaj 488 152,00 zł
rzut 55_M17 3 pokoje 70,66 m2 1 piętro
zapytaj 557 596,00 zł
rzut 55_M18 2 pokoje 47,40 m2 1 piętro
zapytaj 466 720,00 zł
rzut 55_M19 2 pokoje 55,43 m2 2 piętro
zapytaj 499 053,00 zł
rzut 55_M30 2 pokoje 55,43 m2 3 piętro
zapytaj 505 555,00 zł
rzut 55_M39 3 pokoje 70,66 m2 3 piętro
zapytaj 578 642,00 zł
rzut 55_M41 2 pokoje 55,47 m2 4 piętro
zapytaj 514 495,00 zł
rzut 55_M49 3 pokoje 70,66 m2 4 piętro
zapytaj 588 890,00 zł
rzut 55_M54 2 pokoje 44,60 m2 5 piętro
zapytaj 478 235,00 zł
rzut 55_M57 3 pokoje 70,66 m2 5 piętro
zapytaj 600 222,00 zł
rzut 55_M58 2 pokoje 47,40 m2 5 piętro
zapytaj 496 252,00 zł
rzut 57_M01 2 pokoje 60,77 m2 parter
zapytaj 514 439,00 zł
rzut 57_M02 2 pokoje 50,20 m2 parter
zapytaj 499 296,00 zł
rzut 57_M09 3 pokoje 72,39 m2 parter
zapytaj 590 922,00 zł
rzut 57_M10 3 pokoje 67,64 m2 parter
zapytaj 572 016,00 zł
rzut 57_M17 3 pokoje 73,46 m2 1 piętro
zapytaj 579 407,00 zł
rzut 57_M18 3 pokoje 71,56 m2 1 piętro
zapytaj 563 207,00 zł
rzut 57_M19 4 pokoje 86,19 m2 1 piętro
zapytaj 743 177,00 zł
rzut 57_M20 2 pokoje 50,20 m2 1 piętro
zapytaj 494 835,00 zł
rzut 57_M26 3 pokoje 56,93 m2 2 piętro
zapytaj 511 905,00 zł
rzut 57_M27 3 pokoje 73,46 m2 2 piętro
zapytaj 591 252,00 zł
rzut 57_M28 3 pokoje 71,56 m2 2 piętro
zapytaj 574 573,00 zł
rzut 57_M37 3 pokoje 73,46 m2 3 piętro
zapytaj 602 950,00 zł
rzut 57_M38 3 pokoje 71,56 m2 3 piętro
zapytaj 587 100,00 zł
rzut 57_M46 3 pokoje 73,45 m2 4 piętro
zapytaj 613 072,00 zł
rzut 57_M47 3 pokoje 71,56 m2 4 piętro
zapytaj 598 261,00 zł
rzut 57_M49 2 pokoje 50,20 m2 4 piętro
zapytaj 518 152,00 zł
rzut 57_M55 3 pokoje 71,56 m2 5 piętro
zapytaj 609 426,00 zł
rzut 57_M57 2 pokoje 50,20 m2 5 piętro
zapytaj 525 295,00 zł
Osiedle OZON to przemyślana inwestycja, stanowiąca odpowiedź na potrzeby nowoczesnych ludzi, którzy oczekują od życia więcej. Ludzi, którzy chcą żyć aktywnie, na własnych zasadach, w przestrzeni wygodnej, bezpiecznej dla nich i najbliższych oraz tworzyć wspólnotę społeczną z sąsiadami podzielającymi podobny system wartości.
U podstaw filozofii przyświecającej projektowi osiedla OZON stoją trzy wartości, które stanowią zasadnicze fundamenty FORMUŁY 3R: RELACJE, RUCH, ROZWÓJ.

RELACJE

W świecie, który pędzi w szalonym tempie łatwo umyka to, co w życiu najważniejsze - trwałe więzi z ludźmi: rodziną, przyjaciółmi. Na szczęście coraz więcej młodych ludzi uświadamia sobie ten problem - myśląc o założeniu rodziny i wychowywaniu dzieci chcą żyć w otoczeniu, które daje możliwość budowania wspólnoty. Właśnie dlatego jednym z trzech kluczowych filarów Formuły 3R są RELACJE.

Budując osiedle OZON przyświeca nam nadrzędny cel: stworzyć przestrzeń, która będzie pozwalała tworzyć i podtrzymywać relacje zarówno w obszarze życia rodzinnego, jak i towarzyskiego, sąsiedzkiego.
Stąd pomysł na zaprojektowanie świetlicy składającej się z dwóch pomieszczeń do użytku mieszkańców:

· Sali dydaktyczno-warsztatowej z przylegającymi pomieszczeniami socjalnymi

· Bezpiecznej sali zabaw dla dzieci, czyli tzw. „kulkoland”

Dzięki planowanym inwestycjom już wkrótce będzie to także najlepiej skomunikowana z centrum część Krakowa:

· Budowa linii szybkiego tramwaju

· Planowana budowa Czwartej Obwodnicy Krakowa

· Modernizacja al. 29 Listopada na odcinku dojazdowym z Warszawy do ul. OpolskiejRUCH

Nie od dziś wiadomo, że poczucie zadowolenia z życia idzie w parze z aktywnością fizyczną. Już zwykły spacer poprawia koncentrację, obniża poziom stresu i ułatwia zasypianie. Nic więc dziwnego, że pracując na co dzień za biurkiem doceniamy dodatkowe formy aktywności fizycznej, szczególnie tej na świeżym powietrzu.

Tworzymy osiedle, które będzie odpowiadało na potrzeby ludzi świadomych wartości zdrowego trybu życia i wysiłku fizycznego. Dlatego zdecydowaliśmy
o wyborze lokalizacji, która sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, dzięki atrakcyjnym terenom zielonym. Idziemy jednak o krok dalej. Osiedle OZON to także liczne udogodnienia dla osób, które chcą uprawiać sport:

· Ścianka wspinaczkowa

· Zewnętrzna siłownia

· Wiaty dla rowerów

Z myślą o ruchu dla najmłodszych mieszkańców zaprojektowaliśmy jeden
z największych osiedlowych placów zabaw w Krakowie, urozmaicony nietuzinkową konstrukcją linową w formie pajęczej sieci do wspinaczki.


ROZWÓJ

Nowoczesna architektura połączona z prostotą budynków składa się na osiedle o dużym potencjale i przyjazne rodzinom XXI wieku. W niedalekiej odległości znajdują się żłobki, przedszkole, sklepy, klub fitness oraz parki.
Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom dostęp do infrastruktury, która pozwoli zaspokoić najważniejsze potrzeby oraz rozwijać swój potencjał i pasje.

· Funkcjonalne mieszkania

· Funkcjonalna przestrzeń publiczna

· Funkcjonalna komunikacja

· Rozwój osiedla w przyszłości – rozbudowa do „Nowego Miasta”

Z myślą o rodzinie i jej rozwoju mieszkalna część inwestycji zaprojektowana została w bardzo innowacyjny sposób, reprezentując jednocześnie najpopularniejsze metraże mieszkań. Zapewnia ona możliwie największą ilość pokoi na konkretnym metrażu, wykorzystując efektywnie dostępną przestrzeń.
W praktyce oznacza to znaczne oszczędności finansowe przy zakupie mieszkania: 3 pokoje w cenie 2.

Osiedle OZON będzie rozwijać się wraz z mieszkańcami i ich potrzebami.
W pierwszym etapie oddane zostaną do użytku 183 mieszkania rozmieszczone
w 4 budynkach. Docelowo w perspektywie kilku lat osiedle rozwinie się do 1000 mieszkań.


Realizujemy nową inwestycję, która jest odpowiedzią na potrzeby życia. Życia naszych mieszkańców, ich dzieci oraz wspólnoty społecznej, jaka powstanie na osiedlu - osiedlu Ozon.

Realizujemy plan, który ma na celu wspierać naszych mieszkańców w trzech sferach: Relacje, Ruch, Rozwój – potrójne „R”. 3R jest nowatorską formułą sprzyjającą tworzeniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, kultywowaniu aktywności fizycznej oraz realizowaniu i rozwijaniu własnego potencjału. Przy tym funkcjonalność i bezpieczeństwo stawiane są na pierwszym miejscu.

Realizujemy osiedle z FORMUŁĄ 3R – wyjątkowy inwestycyjno-społeczny projekt w konkretnym miejscu Krakowa.


Zaczerpnij powietrza

Osiedle Ozon jest zlokalizowane w rejonie ul. Banacha, w obrębie dzielnicy Prądnik Biały. Tereny te mogą poszczycić się dużym zalesieniem zachęcającym do rekreacji na świeżym powietrzu. Zaledwie nieco ponad 1 km od Osiedla znajduje się aż 15 ha Park Leśny Witkowice, z licznymi szlakami rowerowymi, pieszymi i turystycznymi m. in. do Twierdzy Kraków. Lokalizacja urzeka nie tylko przestrzenią i zielenią, ale także imponującą panoramą miasta, która rozpościera się poniżej Górki Narodowej.

 

Tylko 4 km od Starego Miasta!

Zgadza się, inwestycja jest usytuowana w linii prostej zaledwie 4 km od Starego Miasta. To także doskonała lokalizacja wylotowa w kierunku Warszawy. Dobre rozlokowanie przystanków pozwala sprawnie poruszać się komunikacją miejską w obrębie miasta. Na atrakcyjność lokalizacji wpływają też planowane na najbliższe kilka lat inwestycje miejskie:

· Rozbudowa al. 29 Listopada w kierunku ul. Opolskiej

· Budowa linii szybkiego tramwaju

· Budowa północnej obwodnicy Krakowa

 

Przestrzeń tętniąca życiem

Choć budowa Osiedla Ozon dopiero ruszyła należy pamiętać, że Prądnik Biały jest dzielnicą tętniącą życiem. Co na to wpływa? Pełna infrastruktura handlowo – usługowa w nieznacznej odległości od inwestycji m.in. żłobki, przedszkola, sklepy, firmy usługowe.

http://osiedleozon.pl/osiedle-ozon/o-inwestycji

Szczegóły - [Kraków] Osiedle OZON
inwestorMegapolis Development
wykonawcaMegapolis Development Montis Megapolis Sp. z o.o.
projektantUCEES Sp. z o.o.
komercjalizacjaPlatforma Mieszkaniowa S.A.
realizacja inwestycjiI kw. 2020
0 obiekty kultury i rozrywki10 sklepów0 szkół i uczelni3 lokale gastronomiczne0 przystanków komunikacji
Damian Daraż 31.03.2021, godz. 19:25
31.03.2021
[Kraków] Osiedle OZON 512116[Kraków] Osiedle OZON 512117[Kraków] Osiedle OZON 512118[Kraków] Osiedle OZON 512119[Kraków] Osiedle OZON 512120[Kraków] Osiedle OZON 512121[Kraków] Osiedle OZON 512122[Kraków] Osiedle OZON 512123[Kraków] Osiedle OZON 512124[Kraków] Osiedle OZON 512125[Kraków] Osiedle OZON 512126[Kraków] Osiedle OZON 512127[Kraków] Osiedle OZON 512128[Kraków] Osiedle OZON 512129[Kraków] Osiedle OZON 512130[Kraków] Osiedle OZON 512131[Kraków] Osiedle OZON 512132
odpowiedz
Damian Daraż 29.08.2020, godz. 19:10
29.08.2020
[Kraków] Osiedle OZON 488905[Kraków] Osiedle OZON 488906[Kraków] Osiedle OZON 488907[Kraków] Osiedle OZON 488908[Kraków] Osiedle OZON 488909[Kraków] Osiedle OZON 488910[Kraków] Osiedle OZON 488911[Kraków] Osiedle OZON 488912[Kraków] Osiedle OZON 488913
odpowiedz
Damian Daraż 26.07.2020, godz. 19:56
26.07.2020
[Kraków] Osiedle OZON 484309[Kraków] Osiedle OZON 484310[Kraków] Osiedle OZON 484311[Kraków] Osiedle OZON 484312[Kraków] Osiedle OZON 484313[Kraków] Osiedle OZON 484314[Kraków] Osiedle OZON 484315[Kraków] Osiedle OZON 484316[Kraków] Osiedle OZON 484317[Kraków] Osiedle OZON 484318
odpowiedz
Damian Daraż 14.06.2020, godz. 13:37
13.06.2020
[Kraków] Osiedle OZON 479722[Kraków] Osiedle OZON 479723[Kraków] Osiedle OZON 479724[Kraków] Osiedle OZON 479725[Kraków] Osiedle OZON 479726
odpowiedz
Damian Daraż 21.03.2020, godz. 12:12
20.03.2020
[Kraków] Osiedle OZON 470510[Kraków] Osiedle OZON 470511[Kraków] Osiedle OZON 470512[Kraków] Osiedle OZON 470513[Kraków] Osiedle OZON 470514
odpowiedz
Damian Daraż 23.10.2019, godz. 20:45
Kolejny etap osiedla
[Kraków] Osiedle OZON 449912[Kraków] Osiedle OZON 449913[Kraków] Osiedle OZON 449914[Kraków] Osiedle OZON 449915[Kraków] Osiedle OZON 449916[Kraków] Osiedle OZON 449917[Kraków] Osiedle OZON 449918[Kraków] Osiedle OZON 449919[Kraków] Osiedle OZON 449920[Kraków] Osiedle OZON 449921[Kraków] Osiedle OZON 449922
odpowiedz
Damian Daraż 31.08.2019, godz. 17:30
31.08.2019
[Kraków] Osiedle OZON 441815[Kraków] Osiedle OZON 441816[Kraków] Osiedle OZON 441817[Kraków] Osiedle OZON 441818[Kraków] Osiedle OZON 441819[Kraków] Osiedle OZON 441820[Kraków] Osiedle OZON 441821[Kraków] Osiedle OZON 441822[Kraków] Osiedle OZON 441823[Kraków] Osiedle OZON 441824[Kraków] Osiedle OZON 441825
odpowiedz
Damian Daraż 01.08.2018, godz. 19:39
[Kraków] Osiedle OZON 391079[Kraków] Osiedle OZON 391080[Kraków] Osiedle OZON 391081[Kraków] Osiedle OZON 391082[Kraków] Osiedle OZON 391083[Kraków] Osiedle OZON 391084[Kraków] Osiedle OZON 391085
odpowiedz
Damian Daraż 07.06.2017, godz. 21:39
7.06.2017 
Fotograficzna rekonstrukcja zwycięskiej koncepcji na zagospodarowanie drugiego etapu osiedla OZON. Pierwsze miejsce w dwuetapowym konkursie zajęła pracownia architektoniczna Ingarden&Ewy. Będzie to samowystarczalna dzielnica z wszystkim co jest potrzebne mieszkańcom na co dzień: Usługi, szkoła, basen, boiska, park, place zabaw, tereny rekreacyjne, garaże, nowe drogi oraz ścieżki rowerowe.
 


339025_1500x.jpg

339026_1500x.jpg

339027_1500x.jpg

339028_1500x.jpg

339029_1500x.jpg

339030_1500x.jpg

339031_1500x.jpg

339032_1500x.jpg

339033_1500x.jpg

339034_1500x.jpg
odpowiedz
Damian Daraż 05.06.2017, godz. 19:49
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję