Łukasińskiego 17

Wrocław/Przedmieście Oławskie
REKLAMA

O inwestycji Łukasińskiego 17

Wrocław: Remint budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Łukasińskiego 17.

data zamieszczenia: 26.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac obejmuje m. in:
- remont dachu,
- remont elewacji od ulicy z odtworzeniem detali architektonicznych,
- remont elewacji od podwórza wraz ociepleniem,
- remont piwnic wraz z izolacją poziomą i pionową,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- remont klatki schodowej z wymianą WLZ,
- montaż anteny zbiorczej,
- wymianę pionów wod. - kan.
- budowę centralnego ogrzewania.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2008 godzina 10:00

[img]http://wroclaw.hydral.com.pl/foto/118/118294.jpg[/img]
Napisz komentarz
Godfath3r
46730_1000x.jpg

46731_1000x.jpg

46733_1000x.jpg
alsen strasse 67
25.06

5224_1000x.jpg
pan_qba
28jdrsx.jpg

fot. Karql
Macunaima
23.04.2009
8128325385dfdf0cmed.jpg
Orzech
Wrocław: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Łukasińskiego 17.

data zamieszczenia: 26.09.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2008.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11. (!!!!!)

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Ogólnobudowlany Łukasz Czajda, ul. Kościuszki 1B/1, 49-305 Brzeg, kraj/woj. opolskie.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1 510 780.17
Oferta z najniższą ceną: 1 510 780.17 oferta z najwyższą ceną: 2 514 362.76
Waluta: PLN.


I różnica pomiędzy najtańszą i najdroższą ofertą --------------------------- PONAD MILION ZŁOTYCH (!!!!!)
Orzech
II przetarg:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2008 godzina 10:00, miejsce: osobiście w Dziale Zamówień Publicznych i Umów ZZK ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok 105 lub pocztą na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław.
REKLAMA