DODAJ
dodaj 01.07.2010, godz. 23:12
Koszt inwestycji 51mln PLN
 
nawierzchnia jezdni
długość - 2,1 km, dwujezdniowa po 2 pasy ruchu (2 x 7m),
przebudowa skrzyŜowania z ul. I Armii Wojska Polskiego - dwupoziomowe z estakadą w ciągu ul. Gen. Wł. Andersa

ścieżka rowerowa asfaltowa na całej długości
chodnik obustronne na całej długości
kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa i oświetlenie- budowa i przebudowa
odpowiedz