DODAJ
pawel4757 08.03.2013, godz. 17:45
Programy unijne:
Celem inwestycji jest przede wszystkim: wspieranie rozwoju Województwa Lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej oraz układzie wewnątrz regionalnym, a w szczególności pomiędzy ośrodkami a obszarami wiejskimi i małymi miastami.
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się wprowadzenie kompleksowej informatyzacji szpitala, czyli zintegrowanie oprogramowania i utworzenie lokalnej sieci komputerowej, obejmującej sferę medyczną i administracyjną oraz stworzenie witryny internetowej. Projekt umożliwi wyposażenie szpitala w stanowiska komputerowe
i wysokiej jakości oprogramowanie, dzięki którym będzie możliwe między innymi:
- skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
- możliwość szybkiej konsultacji medycznej z lekarzami ze szpitali specjalistycznych,
- skrócenie czasu wypełniania dokumentacji medycznej związanej z pobytem pacjenta w szpitalu,
- umożliwienie natychmiastowego dostępu do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia.
odpowiedz