DODAJ
Polskie Kamienice Sp. z o. o. 27.10.2017, godz. 13:17
Kamienica przy ul. Wyspiańskiego 3 od 1993 roku jest wpisana do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. Kamienica została wzniesiona na przełomie XX wieku w stylu historyzmu (eklektyczny nurt w architekturze, polegający na naśladownictwie stylistyki minionych epok). Prócz inwestycji własnych środków, remont został także dofinansowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres dofinansowanych robót objął renowację i naprawę zabytkowych balkonów i elewacji frontowej, wymianę poszycia przedniej części dachu oraz naprawę ścian i lukarn. Aktualnie, remont jest na ukończeniu. W budynku zostało wydzielonych 12 mieszkań i 2 lokale komercyjne.

356904_1500x.jpg

356905_1500x.jpg

356906_1500x.jpg
odpowiedz