DODAJ
Ślęzanin 05.03.2013, godz. 14:41
W ramach kolejnego etapu rozbudowy budynku przy ul. Szamarzewskiego 82/84 zaplanowano budowę
Ośrodka Radioterapii II stopnia. Będzie to przede wszystkim obiekt podziemny.
odpowiedz