DODAJ
pawel4757 11.03.2013, godz. 15:21
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie przebudowy istniejącego targowiska miejskiego. Zakres prac obejmuje w szczególności: - budowę czterech wiat o konstrukcji stalowej pokrytej płytami z poliwęglanu stanowiących zadaszenie nad stanowiskami targowymi, - wykonanie 58 ław stalowych pod stanowiska targowe dla kupców, - budowę nowego ogrodzenia terenu z systemowych paneli stalowych, - oświetlenie elektryczne ciągów pieszych pod zadaszeniami i terenu, - utwardzenie terenu targowiska z kostki betonowej i płyt ażurowych (jezdnie manewrowe, parkingi, ciągi komunikacyjne) - wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu, - system telewizji dozorowanej, - budowę bramy wjazdowej z logo na targowisko.
odpowiedz
moniabo 16.02.2020, godz. 19:15
czesc
odpowiedz