DODAJ
MatKoz 28.09.2011, godz. 11:06
29.09.2011 r., o godz. 12:00 na Uniwersytecie Zielonogórskim przy al. Wojska Polskiego 69 odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod fundamenty budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W uroczystości udział weźmie marszałek Elżbieta Polak. Projekt budowy gmachu współfinansowany jest ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W programie także prezentacja projektu nowej biblioteki, która odbędzie się w palmiarni uniwersyteckiej.

Tytuł projektu: Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

Całkowita wartość projektu: 44 092 198,00 PLN

Dofinansowanie: 36 695 274,24 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31-10-2012

Przedmiotem projektu jest budowa budynku Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz z zakupem wyposażenia.

Budynek Biblioteki będzie posiadał piec kondygnacji nadziemnych i piwnice. Przestrzenna organizacja budynku oparta zostanie na wewnętrznym atrium, łączącym parter z pozostałymi poziomami, z zadaszonym świetlikiem. Atrium będzie dzieliło budynek na skrzydło wschodnie, zachodnie i jednoprzestrzenna część północna. Układ komunikacji pionowej będą stanowiły dwie 2 klatki ewakuacyjne (zachodnia połączoną z windami obsługującymi bibliotekę, wschodnia z winda dla niepełnosprawnych obsługująca tylko kondygnacje nadziemne) zlokalizowane na styku skrzydeł i części północnej, obsługujące wszystkie pietra budynku i główną, otwartą, ogólnodostępną klatką schodową zlokalizowana w środku budynku, obsługująca tylko kondygnacje nadziemne. W przestrzeni holu na każdym piętrze zlokalizowane zostaną kładki łączące skrzydła. Główny podział funkcjonalny budynku biblioteki będzie polegał na oddzieleniu stref ogólnodostępnych dla czytelników od strefy kontrolowanej z ograniczonym dostępem lub zakazem dostępu. Do stref ogólnodostępnych budynku zaliczać sie będzie przestrzeń parteru (hol główny) z przybocznymi usługami i cała cześć północna budynku na kondygnacjach nadziemnych wraz z pomieszczeniami przylegającymi do atrium. Do strefy z ograniczonym dostępem lub zakazem zaliczamy piwnice i pomieszczenia znajdujące sie w skrzydle wschodnim i zachodnim.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na poziomie akademickim oraz stworzenie warunków do rozwoju nauki w województwie lubuskim poprzez budowę Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także: podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej UZ, poprawa jakości usług świadczonych przez Bibliotekę UZ, poprawa dostępności usług świadczonych przez UZ dla studentów niepełnosprawnych, zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych studentów i pracowników UZ, umożliwienie rozwoju umiejętności i wiedzy studentów UZ, stworzenie optymalnych warunków do rozwoju kwalifikacji zawodowych kadry naukowo- dydaktycznej oraz bibliotekarzy, podniesienie pozycji konkurencyjnej UZ względem innych uczelni wyższych w Polsce, poprawa wizerunku i podniesienie prestiżu UZ jako ośrodka reagującego na zmieniające sie trendy społeczne, podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa lubuskiego, podniesienie poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego.
 
 Źródło: http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_category=TOP&news_id=9619/
odpowiedz
Kajtman 29.09.2011, godz. 16:07
Milion książek pomieści nowa biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod jej fundamenty.

Zgodnie z planem oddanie biblioteki do użytku ma nastąpić w grudniu 2012 roku. Budynek biblioteki o powierzchni ok. 8 tys. metrów kwadratowych będzie miał pięć kondygnacji nadziemnych i piwnice. Przestrzenna organizacja obiektu jest oparta na wewnętrznym atrium, łączącym parter z pozostałymi poziomami, z zadaszonym świetlikiem.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
MatKoz 30.09.2011, godz. 11:03
Super. Bardzo mnie cieszy, że będą unijne pieniądze na bibliotekę. Jest szansa, że będzie rownież unijny nadzór nad tym, jak, kto i na co je wydaje. I nie skończy się to tak, jak skończyła się budowa Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego - zdefraudowaniem milionów złotych i ostatecznymi opóźnieniami w pracach o kilka lat.

Zdjęcia nowego gmachu BUWr-u na: http://www.bu.uni.wroc.pl/o-bibliotece/ ... biblioteka
odpowiedz