REKLAMA

Opinie o Kampus Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (3)

Napisz komentarz
MatKoz
Kilka ogólnych informacji ze strony PWSZ w Krośnie

http://rpw.pwsz.krosno.pl/informacjeogolne


Informacje ogólne
Opis projektu

Dot. projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1 Infrastruktura uczelni.

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie zlokalizowanych przy Rynku 1 (Etap I) oraz przy ulicy Dmochowskiego (Etap II).
W ramach Projektu zaplanowano:
budowę nowoczesnej biblioteki naukowej - ośrodka dydaktyki, samokształcenia, informacji naukowej i szerokopasmowego dostępu do Internetu;
przebudowę i restaurację zabytkowych kamienic wchodzących w skład krośnieńskiego rynku połączoną z adaptacją na siedzibę władz administracyjnych uczelni;
przebudowę i adaptację budynków dydaktyczno-laboratoryjnych przeznaczonych dla inżynierskich kierunków studiów – utworzenie Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie;
zagospodarowanie terenu wokół oraz wyposażenie przebudowanych obiektów.
Etap I. Zespół budynków administracyjnych wraz z biblioteką uczelnianą

W czerwcu br. zakończono prace budowlane w ramach I Etapu projektu, oddano do użytku trzy w pełni wyposażone budynki zlokalizowane przy Rynku 1 w Krośnie (budowa i wyposażenie nowoczesnej biblioteki uczelnianej; przebudowa dwóch zabytkowych kamienic przeznaczonych na administrację uczelni; zagospodarowanie terenu wokół obiektów).

W dwóch przebudowanych i modernizowanych budynkach przeprowadzono wymianę stropów drewnianych na stropy gęstożebrowe, wykonano wzmocnienia konstrukcyjne nadproży i elementów ścian nośnych, przekształcono powierzchnię strychową na poddasze użytkowe, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachów, przeprowadzono wymianę instalacji wewnętrznych: elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej, wykonano instalację sieci komputerowej, monitoringu, alarmowej i telefonicznej. Nowy, trzykondygnacyjny budynek biblioteki uczelnianej został wybudowany w rzucie zbliżony kształtem do litery "L", o wymiarach części zasadniczej 28,0 x 27,0m. Budynek jest podpiwniczony i posiada poddasze użytkowe.

W ramach wyposażenia obiektów zostały zakupione wyposażenie podstawowe, w tym meble, sprzęt komputerowy oraz system RFID do biblioteki uczelnianej.
Etap II. Zespół budynków Kampusu Technicznego

Obecnie trwa realizacja prac w ramach II etapu projektu, gdzie zaprojektowano przebudowę i adaptację istniejących budynków I, II i III z przeznaczeniem na sale wykładowe oraz pomieszczenia laboratoryjno-dydaktyczne.

W budynku I przeznaczonym na cele dydaktyczne zaplanowano wykonanie 9 pracowni dydaktycznych oraz pomieszczenia administracyjne i socjalno-sanitarne. W dobudowanej części (I a) zaprojektowano amfiteatralną aulę wraz z zapleczem. W nowym segmencie zostaną zlokalizowane: aula dla 300 osób, z możliwością podziału na dwie sale wykładowe (180 i 120 miejsc), sala wykładowa na 100 osób oraz zaplecze techniczne i socjalno-sanitarne.

Budynek II i III mają spełniać funkcje laboratoryjne, w tym celu istniejące pomieszczenia zostaną zaadaptowane na pracownie laboratoryjne, w tym m.in.: gleboznawstwa oraz inżynierii środowiska i geotechniki, materiałów budowlanych i mechaniki budowli, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i urządzeń dźwigowych, chemii i chemii rolnej, mikrobiologiczne; metrologii i materiałoznawstwa, elektroniki i elektrotechniki.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie uzyskała wsparcie finansowane na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś Priorytetowa: I Nowoczesna gospodarka
Działanie: I.1 Infrastruktura uczelni
Nazwa projektu: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
Nr projektu: POPW.01.01.00-18-003/09
Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.01.00-18-003/09-00

Budżet projektu: 34 734 094,35

Wydatki Kwalifikowane: 34 717 838,15

Poziom dofinansowania projektu: 27 065 531,15 (77,96% wydatków kwalifikowanych)

Termin realizacji projektu: 1.02.2007 – 31.12.2011
MatKoz
23813_1000x.jpg

23814_1000x.jpg

23815_1000x.jpg
MatKoz
Kampus Techniczny PWSZ w Krośnie
REKLAMA