REKLAMA

Opinie o Remont korytarza obchodowego w Oddziale Okręgowym NBP (1)

Napisz komentarz
pawel4757
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu korytarza obchodowego w Oddziale Okręgowym NBP w Szczecinie przy ul. Płk. T.A. Starzyńskiego 1. Zakres robót obejmuje: 1) rozebranie posadzki z płytek gres, 2) skucie podkładu betonowego, 3) skucie na ścianach i suficie starego, zniszczonego tynku, 4) demontaż istniejącej mechanicznej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej, 5) wykonanie tymczasowego przejścia poprzez wykucie w ścianie otworu drzwiowego łącznie z zamontowaniem drzwi zabezpieczeniowych klasy C posiadających certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, 6) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych oraz izolacji poziomej posadzki, 7) wymianę pionów instalacji kanalizacyjnej, 8) wymianę istniejącej instalacji wodociągowej stalowej na miedzianą, 9) wymianę istniejącej instalacji elektrycznej łącznie z osprzętem, 10) położenie nowych tynków renowacyjnych na ścianach i suficie, 11) położenie nowej posadzki betonowej, 12) malowanie ścian i sufitów, 13) zamurowanie tymczasowego przejścia.
REKLAMA