Lotnisko Chopina: Przetarg na modernizację terminala przesunięty

Lotnisko Chopina: Przetarg na modernizację terminala przesunięty

Warszawa
REKLAMA
Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację dawnego Terminala 1 na lotnisku Chopina w Warszawie zostało przedłożone ze względu na skargę jednego z oferentów, który zarzucił Przedsiębiorstwu "Porty Lotnicze" - zarządcy lotniska, działania naruszające zasady wolnej konkurencji.

Termin składania ofert upływał dzisiaj, ale ze względu na skargę został przesunięty na 2 lutego. Skargę złożyła spółka Mota – Engil Central Europe SA z Krakowa. Wniosek został uwzględniony – informuje Magdalena Poznysz-Komorowska z PP „Porty Lotnicze”.

 

Przetarg dotyczy modernizacji istniejącego dworca pasażerskiego (d. Terminala 1). Inwestycja ma polegać na jego przebudowie, rozbudowie oraz dostosowaniu do obowiązujących standardów obsługi pasażerów, bagażu, bezpieczeństwa ruchu lotniczego, a także pełnej integracji ze zrealizowaną wcześniej strefą T2 Kompleksu Terminala Międzynarodowego w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie.

 

Zamówienie obejmuje także zaprojektowanie i wykonanie Systemu Obsługi Bagażu (BHS) zintegrowanego z systemem BHS w strefie T2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także budowa tunelu podziemnego - pieszego połączenia istniejącej stacji kolejowej ze strefą T1 Terminala A wraz z infrastrukturą techniczną.

 

REKLAMA

Spółka Mota zarzuciła PP „Porty Lotnicze” naruszenie zasad wolnej konkurencji „poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców”. Zarzut dotyczył konkretnie wymogu „wykonania w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - roboty budowlanej polegającej na budowie co najmniej 1 terminala lotniczego z automatyczna sortownią oraz montażem Systemu Obsługi Bagażu (BHS) o wartości nie mniejszej niż 150 mln zł netto.

 

Spółka wniosła o obniżenie wymienionej w tym warunku kwoty do poziomu 100 mln zł. Ewa Klimczyk ze spółki Mota wyjaśnia: - Nie ma zbyt wiele firm zajmujących się budową terminali. Rynek i tak jest niewielki i zawężanie liczby potencjalnych wykonawców poprzez wymóg tak wygórowanych kwot jest według nas niewłaściwy.

 

Łączna kwota inwestycji to ok. 300 mln zł.

 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA