Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 2910 inwestycje
 • 17391 wiadomości
 • 9159 ogłoszeń
 • 409 firm

Kraków

 • 3350 inwestycje
 • 6452 wiadomości
 • 2115 ogłoszeń
 • 231 firm

Warszawa

 • 2124 inwestycje
 • 7360 wiadomości
 • 376 ogłoszeń
 • 318 firm

Poznań

 • 102 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 119 ogłoszeń
 • 49 firm

Katowice

 • 318 inwestycje
 • 1958 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 67 firm

Lublin

 • 207 inwestycje
 • 1378 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 32 firm

Gdańsk

 • 79 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 2 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 27 firm

Białystok

 • 74 inwestycje
 • 367 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 67 firm

Szczecin

 • 91 inwestycje
 • 697 wiadomości
 • 17 ogłoszeń
 • 31 firm

Bydgoszcz

 • 0 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 1 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
forum / małopolskie - newsletter / [Kraków] Projekt budżetu na 2013 rok
0 52

[Kraków] Projekt budżetu na 2013 rok

 • tomasz.witko
  tomasz.witko 694
  16.11.2012, godz. 12:16
  Wydatki – 3 527 592 428 zł, dochody – 3 563 795 666 zł. Prognozowane zadłużenie na koniec 2013 roku - 56 proc. planowanych dochodów. Tak kształtują się najważniejsze dane projektu budżetu Krakowa na 2013 rok. 15 listopada (czwartek), Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaprezentował plan finansów miejskich na przyszły rok. Wydatki ogółem budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok zaplanowano w wysokości 3 527 592 428 zł, co stanowi 99,8 proc. planu wydatków ogółem na dzień 1 stycznia 2012 roku. Plan wydatków bieżących wynosi 3 038 188 503 zł i kształtuje się na poziomie 101,4 proc. planu wydatków bieżących na 2012 rok. Wydatki majątkowe w 2013 roku sięgną kwoty 489 403 925 zł, a więc ukształtują się na poziomie 91,0 proc. planu wydatków majątkowych na dzień 01.01.2012 r. „Plan wydatków na rok 2013 jest odzwierciedleniem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej całego kraju, a co za tym idzie poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jaką jest również Gmina Miejska Kraków" – mówił podczas konferencji Prezydent Jacek Majchrowski. Jeśli chodzi o dochody budżetu Miasta na 2013 rok zaplanowano je w kwocie 3 563 795 666 zł, czyli o 2,1 proc więcej niż w planie budżetu uchwalonym na rok 2012. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych posiadają kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Udział gmin w PIT w roku 2013 wynosi 37,42 proc. (wzrost z 37,26 proc. w 2012). Udział zaś powiatów nie zmienia się i nadal wynosi 10,25% proc. Plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej, o czym poinformował Minister Finansów. „Niemniej jednak minister finansów zastrzegł, że podane kwoty są jedynie szacunkowe, a środki, które otrzymają gminy w rzeczywistości mogą być mniejsze lub większe" – mówił Prezydent Majchrowski. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jego udział wynosi6,71 proc. dla gminy oraz 1,4 proc. dla powiatu. Blisko 1/3 wszystkich dochodów budżetu stanowią subwencje i dotacje. Aktualne wielkości zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Najwyższym transferem jest część oświatowa subwencji ogólnej: 723 814 449 zł. Kwota ta jest wyższa od planu na rok 2012 o 1,02 proc. „Ten wzrost pokryje jedynie wzrost wynagrodzenia nauczycieli w ciągu jednego kwartału. Tak więc zakładamy, że w przyszłym roku będziemy musieli dopłacić do subwencji oświatowej więcej niż w 2012" – zaznaczał Prezydent Miasta. Największa dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego (93 427 200 zł). Inne znaczne dotacje w tej pozycji to: 38 378 000 zł na finansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 13 261 301 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Najwyższe dotacje na dofinansowanie zadań własnych Gminy są przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (18 115 000 zł) i zasiłki stałe z pomocy społecznej (9 943 235 zł). W ramach dotacji z porozumień z innymi gminami zaplanowano 16 000 000 zł na finansowanie kosztów usług komunikacji zbiorowej świadczonych na rzecz tych gmin. „Zarówno kwoty subwencji jak i dotacji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej oraz (w nielicznych przypadkach) wynegocjowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" – zastrzegł Prezydent Miasta W ramach dotacji na zadania własne planuje się także środki pochodzące z Unii Europejskiej. Przeznaczone są one przede wszystkim na inwestycje. Największe z nich to: rozwój systemu zarządzania transportem publicznym (18 572 195 zł), przebudowa linii tramwajowej z Ronda Mogilskiego na Plac Centralny (11 565 660 zł), budowa Centrum Kongresowego (11 190 550 zł) oraz budowa linii tramwajowej do kampusu UJ (10 864 100 zł). Prezydenckim projektem budżetu Krakowa na 2013 rok zajmą się teraz radni miasta, podczas sesji 5 grudnia. Źródło: http://krakow.pl/samorzad/aktualnosci/1 ... 3_rok.html
 • elle-elle
  elle-elle 388
  26.11.2012, godz. 19:02
  Krakowską kulturę czekają trudne czasy. W projekcie przyszłorocznego budżetu zarezerwowano na nią 84,5 mln zł (czyli o 12 mniej niż przed rokiem) oraz 18 mln zł na Krakowskie Biuro Festiwalowe. A wiceprezydent Magdalena Sroka przyznaje, że ciężkie będą co najmniej trzy najbliższe lata.
 • elle-elle
  elle-elle 388
  12.12.2012, godz. 13:31
  Prezydent i radni Krakowa porozumieli się w sprawie projektu budżetu miasta na 2013 r. Wspólnie znaleźli aż 65 mln zł na nowe inwestycje i potrzebne wydatki. Najwięcej pieniędzy dokładają do pozyskiwania lokali mieszkalnych (6,5 mln zł), remontów dróg (6,2 mln zł) i przebudowy hali KS Prądniczanka (3 mln zł).