Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 2753 inwestycje
 • 15981 wiadomości
 • 8500 ogłoszeń
 • 412 firm

Kraków

 • 3033 inwestycje
 • 5998 wiadomości
 • 1358 ogłoszeń
 • 235 firm

Warszawa

 • 1855 inwestycje
 • 6640 wiadomości
 • 376 ogłoszeń
 • 539 firm

Poznań

 • 290 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 119 ogłoszeń
 • 49 firm

Katowice

 • 300 inwestycje
 • 1846 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 63 firm

Lublin

 • 203 inwestycje
 • 1376 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 30 firm

Gdańsk

 • 115 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 72 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 27 firm

Białystok

 • 74 inwestycje
 • 367 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 65 firm

Szczecin

 • 82 inwestycje
 • 692 wiadomości
 • 17 ogłoszeń
 • 33 firm

Bydgoszcz

 • 33 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 27 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
forum / dolnośląskie - sport i rekreacja / [Wałbrzych] Osiedlowe centra sportowo-rekreacyjne
0 3024

[Wałbrzych] Osiedlowe centra sportowo-rekreacyjne

 • DlugiX
  DlugiX 1476
  03.05.2010, godz. 16:13
  Będzie Orlik na Starym Zdroju Uczniowie z Gminnego Zespołu Szkół nr 2 z ul. 11 Listopada w Wałbrzychu mogą chyba zacierać ręce z zadowolenia. Najpóźniej we wrześniu tego roku zagrają na nowoczesnym boisku piłkarskim i drugim wielofunkcyjnym do siatkówki i koszykówki. Zapadła bowiem decyzja o budowie na terenie szkoły boisk w ramach rządowego programu Orlik.
 • kn11
  kn11 265
  16.05.2010, godz. 19:13
  Wałbrzych: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu Numer ogłoszenia: 129774 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych , Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155. •Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.walbrzych.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010. http://www.bip.um-walbrzych.dolnyslask. ... mp=261&r=r
 • kn11
  kn11 265
  19.06.2010, godz. 11:49
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (PONOWNY WYBモR) Dotyczy: Postępowania o zamienie publiczne na wyb wykonawcy zadania.: „Budowa kompleksu sportowego „Moje Boiska – Orlik 2012” przy Gminnym Zespole Szkł Nr 2 w Wałbrzychu” Zamawiający informuje, że w dniu 16.06.2010r. otrzymał informację z Firmy: Speed Sport sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1 o odstąpieniu od podpisania na wykonanie w/w zadania. W związku z tym Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 w związku z ar. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 ze zm.) (dalej PZP) dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. Wybrano następującą ofertę: numer oferty 4 firma (nazwa)adres Konsorcjum Firm: 1. Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Heban” inż. Jarosław Hryb, 75-682 Koszalin, ul. Jarzębinowa 9 2. Partner: Sportprojekt sp. z o.o., 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a Cena wybranej oferty: 1 295 891,32 zł brutto
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  13.08.2010, godz. 14:07
  Dwa nowe gminne place zabaw powstają w Wałbrzychu, jeden przy ul. Kaszubskiej, drugi przy ul. Przywodnej. Prace związane z budową placów powinny zakończyć się najpóźniej w przyszłym tygodniu. Koszt inwestycji to kwota blisko 84 tys. zł. Od 2004 roku na terenie Wałbrzycha powstały 24 nowe gminne place zabaw, co kosztowało ponad 540 tysięcy złotych. 4 place zabaw natomiast zostały doposażone na kwotę ponad 74.000zł
 • kn11
  kn11 265
  14.11.2010, godz. 18:59
  Najmłodsi mieszkańcy Śródmieścia i nie tylko od ubiegłej środy cieszyć się mogą z nowej, lokalnej atrakcji, jaką jest plac zabaw. Otwarcie połączono z rodzinnym festynem.
 • kn11
  kn11 265
  06.02.2011, godz. 22:28
  czy ktos wie/ma zdjęcia itd co dzieje się z orlikiem na Starym Zdroju? miałbyć wybudowany pod koniec tamtego roku a nic o budowie nie słychać
 • kn11
  kn11 265
  11.02.2011, godz. 18:03
  [Szczawno Zdrój] Powstanie Nowe Lodowisko Kort tenisowy w Szczawnie Zdroju, już niedługo zamieni się w lodowisko.
 • kn11
  kn11 265
  23.03.2011, godz. 15:29
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  25.03.2011, godz. 18:57
  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: pod nazwą: budowa boisk przyszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/d ... mp=325&r=r Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: pod nazwą:budowa boisk przyszkolnych przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Wałbrzychu przy ul. P. Skargi 47-49 (w ramach programu "Moje boisko ORLIK 2012"), tj. budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego oraz zaplecza szatniowo - sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/d ... mp=325&r=r
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  20.04.2011, godz. 22:32
  To duże wydarzenie dla całej okolicy. Na Starym Zdroju otwarty został, drugi w Wałbrzychu „Orlik”. Z blisko trzymiesięcznym opóźnieniem uruchomiony został kompleks boisk przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 przy ul. 11 Listopada. Składa się on z boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego. Wyposażony jest w oświetlenie, trybuny, zaplecze sanitarne i szatnie oraz monitoring.
 • kn11
  kn11 265
  28.11.2011, godz. 20:41
  W Wałbrzychu jest nowy, bezpieczny plac zabaw Wałbrzych dołączył do miast, w których wybudowano place zabaw w ramach ministerialnego programu „Radosna szkoła”. Właśnie został otwarty taki bezpieczny plac, przy szkole podstawowej nr 30, przy ul. Chałubińskiego ..... ZDJĘCIA
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  21.03.2012, godz. 10:19
  Projekt pn. ,,Zielone boisko" zgłoszony przez Zespół Szkół nr 10 zajął pierwsze miejsce w konkursie grantowym Funduszu Toyoty. Uzyskane dofinansowanie pozwoli m.in. zagospodarować szkolne boiska i wybudować bieżnię. To już II edycja konkursu grantowego Funduszu Toyoty dla projektów realizowanych w roku 2012. Tym razem za priorytety uznano ekologię, edukację techniczną oraz promocję zdrowia. W konkursie, skierowanym do organizacji pozarządowych, szkół i wspólnot samorządowych z całego powiatu wałbrzyskiego, złożono 23 projekty. Najwyższą liczbę punktów (355) uzyskały trzy projekty - w tym właśnie ZS nr 10.
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  21.03.2012, godz. 10:21
  Projekt pn. ,,Zielone boisko" zgłoszony przez Zespół Szkół nr 10 zajął pierwsze miejsce w konkursie grantowym Funduszu Toyoty. Uzyskane dofinansowanie pozwoli m.in. zagospodarować szkolne boiska i wybudować bieżnię. [...] - Nasz projekt zakłada zagospodarowanie terenu boisk szkolnych, remont bieżni do skoku w dal, zagospodarowanie terenów zielonych przy szkole połączone z edukacją ekologiczną okolicznych mieszkańców, młodzieży szkolnej i rodziców uczniów realizowaną w trakcie festynów ekologicznych - wyjaśniają koordynatorki projektu Małgorzata Zelfner i Jolanta Kocan z ZS nr 10.
 • kn11
  kn11 265
  20.04.2012, godz. 21:35
  Nowe boisko dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu posiada już własne boisko sportowe o nawierzchni syntetycznej. Za nami oficjalne otwarcie, w którym uczestniczył wicemarszałek Radosław Mołoń. .................
 • kn11
  kn11 265
  09.02.2013, godz. 23:00
  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu (działka nr 88 obręb nr 47 Podzamcze), w tym zgodnie z wytycznymi Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w 2013 r. http://bip.um-walbrzych.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=11707&idmp=566&r=r a tu opis programu: http://www.umwd.dolnyslask.pl/sport/dolny-slask-dla-krolowej-sportu-2013/
 • kn11
  kn11 265
  24.02.2013, godz. 21:36
  Wałbrzych otrzymał dofinansowanie na obiekt lekkoatletyczny 340 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego pozyskała Gmina Wałbrzych na budowę obiektu lekkoatletycznego przy PSP 26 w Wałbrzychu. Koszt całości inwestycji to 2 miliony 100 tysięcy złotych. Termin realizacji to listopad 2013 roku. ......
 • kn11
  kn11 265
  13.08.2013, godz. 08:21
  [Wałbrzych] boisko wielofunkcyjne - ul.Hirszfelda GMINA WAŁBRZYCH OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY URZĄD MIEJSKI REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pl. MAGISTRACKI 1 58-300 WAŁBRZYCH Tel./fax. (074) 66 55 153, 66 55 155 NIP: 886-25-84-003 Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu Szkoła od nowa w zakresie remontu i przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Hirszfelda 1 w w Wałbrzychu przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba firm wykluczonych: 0 Liczba ofert odrzuconych : 1 Wybrano następującą ofertę: numer oferty 2 firma (nazwa) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Dumicz Leszek Spółka Jawna adres ul. Wrocławska 109 58-306 Wałbrzych Cena wybranej oferty: 979 988,44 zł brutto Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta z najniższą ceną, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Źródło: http://www.bip.um-walbrzych.dolnyslask. ... mp=608&r=r
 • kn11
  kn11 265
  13.08.2013, godz. 09:38
  [Wałbrzych] Budowa Kompleksu sportowego - Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 2013 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej. Zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje: 1) bieżnię lekkoatletyczną 4-torową okólną połączoną z bieżnią 6-torową prostą z nawierzchnią syntetyczną 2) boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną 3) boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną wraz z infrastrukturą techniczną z możliwością okresowego montażu na boisku skoczni wzwyż, a także tymczasowego lodowiska 4) skocznię w dal i do trójskoku z rozbiegiem z nawierzchnią syntetyczną 5) rzutnię do pchnięcia kulą 6) kort tenisowy 7) plac ze ścianką do tenisa 8) siłownię zewnętrzną 9) wyposażenie sportowe 10) ogrodzenie terenu, boisk sportowych i piłkochwyty 11) oświetlenie terenu i boisk sportowych oraz monitoring wizyjny obiektu 12) zagospodarowanie terenu, m.in.: chodniki, parking, droga wewnętrzna, murki oporowe, schody terenowe, elementy małej architektury, zieleń. Wszystkie nawierzchnie tj: Nawierzchnia bieżni okólnej z odcinkiem prostym - nawierzchnia poliuretanowa. Nawierzchnia boiska do piłki nożnej - trawa syntetyczna i wypełnienie. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa. Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal - nawierzchnia poliuretanowa. Nawierzchnia kortu tenisowego - nawierzchnia poliuretanowa. muszą spełniać wymagania jakościowe (tzn. muszą odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym). Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) wykonanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej według wytycznych instytucji współfinansujących zadanie tj. Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Budowa Urządzeń Lekkoatletycznych DOLNY ŚLĄSK DLA KRÓLOWEJ SPORTU w 2013 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013. URZĄD MIEJSKI REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Pl. MAGISTRACKI 1 58-300 WAŁBRZYCH Tel./fax. (074) 66 55 153, 66 55 155 NIP: 886-25-84-003 informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej. przeprowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba firm wykluczonych :0 Liczba ofert odrzuconych : 0 Wybrano następującą ofertę: numer oferty 1 firma (nazwa) MORIS-SPORT Sp z o.o. ul. Równoległa 1 02-235 Warszawa cena brutto po poprawieniu omyłek rachunkowych: 3 950 236,06 zł Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta z najniższą ceną Żródło: http://www.bip.um-walbrzych.dolnyslask. ... mp=604&r=r
 • Tsamb
  Tsamb 3337
  22.08.2013, godz. 22:02
  Podpowiedziane przez czytelnika ;) [size=85:3elr9nis]http://www.moris-sport.pl/node/165[/size:3elr9nis] Inwestor: Gmina Wałbrzych Miejscowość: Wałbrzych Województwo: dolnośląskie Termin realizacji: 15 listopad 2013 r. Status: W realizacji Wartość kontraktu: 3 935 572,34 zł Opis inwestycji: Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej realizowany zgodnie z wytycznymi programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w 2013 r. Charakterystyka obiektu: Bieżnia 4-torowa, okólna o dystansie 200 m, połączona z bieżnią 6 – torową prostą o dystansie 100 m z polami startu i mety z nawierzchnią sportową przepuszczalną – powierzchnia 1644,81 m2, Boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej z piłko chwytami h=6,0 m za polem bramkowym oraz ogrodzeniem h=4,0 m. Boisko oświetlone z 6 masztów. Nawierzchnia pomiędzy boiskiem a bieżnią z EPDM-u. Powierzchnia 1800 m2, Skocznię w dal z nawierzchni nie przepuszczalnej na rozbiegu dł. 40,0 m. Powierzchnia 92,8 m2, Rzutnia do pchnięcia kulą. Okrąg rzutni betonowy, pole z nawierzchni trawiastej, Boisko wielofunkcyjne, do gry w koszykówkę x2, siatkówkę x2 i piłkę ręczną z nawierzchnią EPDM nie przepuszczalną. Powierzchnia 1412,4 m2, Kort tenisowy z nawierzchnią EPDM nie przepuszczalną, ogrodzony h=4,0 m i oświetlony. Powierzchnia 593,52 m2, oświetlenie terenu i boisk sportowych oraz monitoring wizyjny obiektu, zagospodarowanie terenu, m.in.: chodniki, parking, droga wewnętrzna, murki oporowe, schody terenowe, elementy małej architektury, zieleń, ogrodzenie.
 • kn11
  kn11 265
  05.12.2013, godz. 15:22
  W ramach dwóch programów: miejskiego "Szkoła od Nowa" i rządowego "Radosna Szkoła" w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 powstały nowoczesne boisko wielofunkcyjne i nowy plac zabaw.
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  17.01.2014, godz. 19:10
  Zakończyła się kolejna inwestycja w ramach miejskiego programu "Szkoła od Nowa". Tym razem zmienił się wygląd boiska przy III LO w Wałbrzychu. W ciągu 2 miesięcy postawiono ogrodzenie systemowe, uregulowano odwodnienie, zamontowano nowy sprzęt sportowy, bramki do piłki ręcznej oraz tablice do koszykówki. Dodatkowo wykonano oznakowanie boiska.Całość zadania kosztowała 240 000 zł.Do tej pory miasto wydało ponad 30 milionów złotych na poprawę infrastruktury szkolnej w ramach programu "Szkoła od Nowa".
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  27.01.2014, godz. 12:43
  Od 1 stycznia w Wałbrzychu nie ma już Ośrodka Sportu i Rekreacji, który został połączony z Aqua Zdrojem. To nie jedyna zmiana, jaka czeka nas w 2014 roku. OSiR został połączony z Aqua Zdrojem, a prezydent Roman Szłemej argumentował tę decyzję głównie względami ekonomicznymi i oszczędnościami, jakie mają powstać dzięki takiemu zabiegowi. Teraz czas na kolejną zmianę, a dotyczyć ona ma przyszkolnych obiektów sportowych.
 • DlugiX
  DlugiX 1476
  27.01.2014, godz. 12:46
  Koniec z niszczejącymi boiskami szkolnymi na terenie Wałbrzycha - zapowiada prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Za utrzymanie w dobrej kondycji szkolnych obiektów sportowych odpowiedzialna ma być spółka Aqua-Zdrój. Trwają ostanie procedury połączenia wałbrzyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ze Spółką Aqua-Zdrój, w związku z tym na spółce spoczywać będzie coraz więcej zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie całego miasta. - Uważamy, że infrastruktura sportowa, w którą miasto w ostatnich miesiącach, czy kilku latach włożyło ogromne środki i nadal inwestuje - mówię tu o boiskach, choćby przy szkole 26, sala gimnastyczna przy szkole 21, szkole nr 5, przy szkole nr 15, itd - otóż ta infrastruktura sportowa prezentuje tak wysoką jakość technologiczną, że personel szkół nie jest w stanie w sposób właściwy utrzymywać jej na odpowiednim poziomie tej infrastruktury - mówi prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.