DODAJ

Szkoła w Międzyświeciu (powiat cieszyński) po remoncie

śląskie
Szkoła w Międzyświeciu (powiat
graviteo
2011-12-18 21:03:44

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, na którą powiat cieszyński pozyskał fundusze unijne zmieniła całkowicie zewnętrzny obraz placówki.

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświęciu był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 908 615,08
Koszty kwalifikowalne (PLN): 1 820 671,37
Poziom dofinansowania (%): 85,00
Kwota dofinansowania (PLN): 1 547 570,66Zakres robót obejmował:
- roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane - wymianę stolarki, remont elewacji budynku szkoły, ocieplenie ścian zew. sali gimnastycznej, warsztatów i łączników, ocieplenie stropodachów, ocieplenie fundamentów, remont schodów przed wejściem głównym do budynku szkoły, wykonanie opasek i chodników,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła w sali gimnastycznej i warsztatach mechanicznych,
- wymianę instalacji c.o. w budynkach oraz wykonanie kotłowni gazowej,
- wykonanie wew. instalacji elektrycznej kotłowni i warsztatu,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie przyłącza gazu i wew. instalacji gazu.Projekt dotyczył przekształcenia istniejącego systemu ogrzewania w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu na system bardziej przyjazny dla środowiska - poprzez kompleksową termomodernizację wraz z modernizacją źródła ciepła. Dzięki realizacji nastąpiło zmniejszenie eliminacji ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 85,6%.


 


źródło: Powiat cieszyński