Wygodny dojazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską

Wygodny dojazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską

śląskie
graviteo
REKLAMA

Zakończono realizację projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego".

Subregion Północny Województwa Śląskiego boryka się z wieloma problemami związanymi z niedostatecznym rozwojem infrastruktury komunikacyjnej. Dotyczą one przede wszystkim złego stanu nawierzchni dróg, nieprzystosowania nośności dróg do ciągle wzrastającego natężenia ruchu samochodów osobowych i ciężarowych, braku dostępu komunikacyjnego do terenów pod przyszłe inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne oraz braku parkingów.


Dlatego Powiat Myszkowski w porozumieniu z Miastem Częstochowa i Powiatem Częstochowskim podjął się realizacji wspólnego projektu ,,Poprawa stanu dróg kluczem do poprawy stanu gospodarki Subregionu Północnego".


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu jednostek realizujących projekt.


W ramach projektu w powiecie myszkowskim przebudowano DP 1012S Choroń - Poraj od skrzyżowania DW 791 w m. Poraj do granicy powiatu. Powiat częstochowski przebudował odcinki dróg DP 1012S od granicy z m. Częstochowa do Biskupic, DP 1065S Biskupice - Olsztyn, DP 1043S Olsztyn - Kusięta, DP 1043S Kusięta - Brzyszów oraz DP 1040S Brzyszów - granica powiatu. W Gminie Miasto Częstochowa wykonana została przebudowa drogi od granicy z powiatem częstochowskim do skrzyżowania z ul. Faradaya.


W ramach przebudowy poszczególnych odcinków dróg wykonano m.in.:


  • poszerzenie jezdni i poprawę jakości nawierzchni,

  • chodniki ograniczone krawężnikiem, przejścia dla pieszych,

  • zjazdy na posesje, drogi, pola oraz skrzyżowania,

  • odwodnienie w postaci wpustów ulicznych, kanalizacji deszczowej,

  • pobocza z kostki brukowej,

  • oznakowanie pionowe i poziome,

  • ścieżki rowerowe  i ciągi pieszo-rowerowe,

  • zatoki autobusowe,

  • oświetlenie.

Całkowita wartość projektu to 43 mln zł. Środki unijne to 23 mln zł.


Projekt ten to przykład, jak fundusze unijne zmieniają województwo śląskie, a z drugiej strony symbol dobrej współpracy dużego miasta z dwoma powiatami i wieloma gminami
- powiedział podczas spotkania Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz.


Celem projektu była poprawa dostępu do kluczowej sieci drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych, jak również poprawa dostępu do miejsc o dużym znaczeniu historycznym i kulturalnym.


Założenie projektu to poprawa konkurencyjności regionu, w tym Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, co docelowo ma umożliwić zminimalizowanie lub odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych i gospodarczych. Obecna baza przedsiębiorstw poprzez poprawę stanu technicznego dróg, a tym samym poprawę dostępności potencjalnych terenów inwestycyjnych, może wzbogacić się o nowe podmioty o różnorodnym profilu działalności.


Zmniejszenie skali problemów Subregionu Północnego da argumenty dla pozyskania średnich i dużych inwestorów, co poprawi sytuację na lokalnym rynku pracy. Przebudowane połączenie wzmocniło istniejący układ komunikacyjny i usprawniło przemieszczanie się siecią dróg oraz udrożniło korytarze dojazdowe do dróg subregionu, regionu, województwa i kraju.


Tyle samorządów - co warto podkreślić - różnego szczebla potrafiło się skrzyknąć i wspólnie dobrze wydać niemałą kwotę pieniędzy
- dodaje Janusz Krakowian, wicestarosta częstochowski.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA