REKLAMA

Opinie o [Bielany Wrocławskie] Hotel (3*) z pensjonatem (5)

Napisz komentarz
Orzech
Potencjał Bielan jeśli chodzi o hotele wydaje się być bardzo duży. Bliskość autostrady, niewielka odległość od Wrocławia to niewątpliwe przewagi konkurencyjne funkcjonujących tutaj obiektów.

Zobacz wizualizacje:


pokaz-artykul.png
Orzech
Inwestor na razie nie dostał dofinansowania na tę inwestycję. Trafił na LISTĘ REZERWOWĄ - projektów oczekujących na dofinansowanie.
Miff
Działka 71/2 to ul. Wrocławska 50, a więc to jest przy siedzibie firmy Paola;)
anubis
Kobierzyce, 16 listopada 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce-o wydaniu dec. środ. na budowę hotelu i pensjonatu w Bielanach Wr.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam


że na wniosek inwestorów – Sp. z o.o. PAMA z/s w Bielanach Wrocławskich i Sp. z o.o. KONSULT z/s w Bielanach Wrocławskich, wydana została w dniu 16.11.2009 r. decyzja nr RBPPiZN-OŚiGO-0012/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

budowa hotelu o standardzie *** na 87 osób wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budowa pensjonatu na 94 osoby wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 71/2 w obrębie Bielany Wrocławskie.


W związku z powyższym informuję o możliwościach zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym stosownymi opiniami organów, w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce przy al. Pałacowej 1, w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

Źródło: http://www.ugk.pl
REKLAMA